• Slider Image
ADHIBENDA

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze

Czytaj więcej

Z wielką radością informuję, że nasz rocznik „Adhibenda” otrzymał 20 punktów od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Przemysława Czarnka i tym samym dołączył do czasopism naukowych.

Zapraszam chętnych do publikowania na jego łamach.

ks. dr hab. Robert R. Kufel
redaktor naczelny

KOMUNIKAT ARCHIWUM DIECEZJALNEGO

Z powodu termomodernizacji budynku, w którym mieści się Archiwum Diecezjalne, od 1 września 2021 r. pracownia naukowa będzie nieczynna do odwołania.

Punkt informacyjny Archiwum zostanie otwarty w Kurii Diecezjalnej przy Placu Powstańców Wlkp. 1 w Zielonej Górze we środy i piątki w godz. 9.00 – 14.00. Pracownicy Archiwum będą tylko zdalnie rozpatrywać wnioski kwerendzistów. Czynny też będzie telefon: 728-443-414.

ks. Robert R. Kufel
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego
w Zielonej Górze