• Slider Image
ADHIBENDA

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze

Czytaj więcej

Z wielką radością informuję, że nasz rocznik „Adhibenda” otrzymał 20 punktów od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Przemysława Czarnka i tym samym dołączył do czasopism naukowych.

Zapraszam chętnych do publikowania na jego łamach.

ks. dr hab. Robert R. Kufel
redaktor naczelny

KOMUNIKAT ARCHIWUM DIECEZJALNEGO

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od 1 września 2022 r. będzie otwarta pracownia naukowa dla kwerendzistów. Korzystanie z zasobu Archiwum w pracowni jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.

 

ks. Robert R. Kufel
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego
w Zielonej Górze