O Archiwum

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z zasobów naszego archiwum. Jednocześnie informuję że archiwum mieści się w budynku Domu Księży Emerytów, Osiedle Kaszubskie nr 8.

Dyrektor archiwum: ks.dr hab. Robert Romuald Kufel

 

Przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze powołane zostało Archiwum Kresowe. Stanowi odrębny dział archiwalny Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Gromadzi i udostępnia materiały dotyczące przeszłości Kresowian mieszkających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej a także niemieckiego dziedzictwa obszaru na którym zamieszkali.

http://archiwumkresowe.pl

 

Dekret erygujący archiwum

Statut archiwum cz.1    cz.2

Regulamin archiwum

Informacja dla autorów

Dekret powołujący ks. dr hab. Roberta Romualda Kufla na Archiwistę

Dekret o obowiązku przekazania archiwaliów na rzecz Archiwum Diecezjalnego

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego – plik doc.

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

REGISTRIERUNG zur Nutzung von Archivbeständen des Diözesan-Archivs in Zielona Góra (DE)

Rewers archiwalno-biblioteczny

ZAMÓWIENIE na wykonanie skanów, fotokopii, reprodukcji i kserokopii Word

ZAMÓWIENIE na wykonanie skanów, fotokopii, reprodukcji i kserokopii