Juliusz Dinder 1830-1890 arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski

Robert Romuald Kufel

Juliusz Dinder 1830-1890 arcybiskup gnieźnieński i poznański. Niemiec na stolicy prymasów Polski

Lublin 2023, s. 517.

Zamówienia można składać e-mailem: archiwum@diecezjazg.pl

Cena 60 zł + koszt wysyłki

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

Przedmowa . 15

Wstęp . 19

1. Kościół katolicki i społeczeństwo Wielkopolski w XIX wieku . 31

1.1. Polityka władz zaborczych 31

1.2 Sytuacja społeczeństwa 41

1.3 Znaczenie Kościoła 51

2. Juliusz Dinder. Od narodzin do nominacji . 71

2.1. Środowisko rodzinne . 71

2.2. W ławie szkolnej . 75

2.3. Droga do kapłaństwa . 81

2.4. Wikariusz w Biskupcu Reszelskim . 84

2.5. Proboszcz w Gryźlinach i Królewcu . 86

3. Arcybiskup gnieźnieński i poznański . 97

3.1. Geneza nominacji 97

3.2. Konsekracja i ingresy 125

3.3. Relacje ze Stolicą Apostolską oraz episkopatem

polskim i niemieckim 145

4. Działalność kościelna . 157

4.1. Duchowieństwo . 157

4.2. Kandydaci do kapłaństwa i życia konsekrowanego 219

4.3. Wizytacje . 236

4.4. Kult 255

4.5. Listy pasterskie . 266

5. Inne kierunki działalności arcybiskupiej . 279

5.1 Działalność społeczna 279

5.2 Działalność oświatowa . 304

5.3 Działalność gospodarcza 322

5.4 Działalność dobroczynna . 327

5.5 Działalność naukowa . 343

6. Choroba i śmierć 351

6.1 Choroba 351

6.2. Śmierć i pogrzeb . 353

6.3. Post mortem. W oczach prasy i społeczeństwa . 357

Zakończenie . 363

Kalendarium . 371

Bibliografia 375

Wykaz osób 413

Wykaz miejscowości 433

Wykaz skrótów . 441

Aneks . 456

Wykaz osób

Adamczewski Franciszek 187,

212, 330

Adamski S. 69

Adam, syn Jana z Mazowsza 87

Akoszewski Aleksander 216

Alejski A. 185, 293

Altenstein Karl von 82, 305

Aman 130

Amman W. 66

Amrogowicz 142

Andersz 189, 198

Andersz Ignacy 197, 198

Andersz Wojciech Stanisław 162,

213

Andrzejewicz Antoni 135, 153,

158, 160, 180, 224, 229,

232, 233, 234, 264, 265

Andrzejewski A. 232

Annus 354

Antczak Franciszek 213

Antkowiak Walenty 204

Antoniewicz 166

Antoniewicz B. 201, 212

Apolinarski R. 326-327

Archutowscy J. R. 182

Archutowski J. 182

Arendt Antoni 250

Assmann Johann 99, 105, 131

Aubert R. 56

Augusta, cesarzowa 285

Baberowski Karl Heinrich 202

Bachem Robert Jr. 340

Bahr Karl 80

Ballerström von 129, 130

Banaszak M. 25, 60, 67-68, 71,

97, 220, 222, 227, 233, 281

Bankiet 299

Bankiet J. N. 169

Baraniecki 185

Baranowski Z. 222

Barańska A. 309

Barczewski Walenty (pseudonim

Wiarosław”) 94

Bardzki 142

Bartkowski Albin 187

Bartosiewicz Józef 163, 329

Bartsch 185

Bartsch Teodor 180

Basiński T. 176

Baszkowski 186

Bączykowski Stanisław 342

Bąk Jan 245, 284

Beckmann Franciszek 82

Behrendt Andreas 80

Beiersdorf O. 52

Bellmann Balbina 311

Below W. 144

Benedykt XIV 84

Bennigsen 40

Benyskiewicz J. 48

Berchem M. von 131

Berczyński Marcin 331

Bereśkiewicz A. K. 202

Berger Onufry 160

Bergmann 191

Berkowski Józef 187

Beyer 243

Bielerzewski L. 220

Bielewicz 184

Bielewicz J. 189

Bienko 134

Bierbaum M. 52

Biesiekierski 241

Bihlmeyer K. 55

Bilarzewski 142

Bismarck Otto von 35, 37, 40-41,

56-58, 61, 97, 99-103, 106,

109, 119-120, 127, 132, 220,

281, 308, 310, 366, 372

Blanning T. C. W. 56

Blaschy Bernard 124

Bloch 342

Blücher 130

Blümel Karol 217

Bnińska Katarzyna 300

Bniński 299

Boccali G. 152

Bochnak W. 256

Bocian Wojciech Kornel 192-193

Boenigk J. 39

Bojanowski Edmund 50, 279-280

Bonin Gustav Karl von 32

Borodziej Ł. 306

Boromeusz Karol 219

Borowski S. 42, 45

Borutka T. 68

Brandenberg Konstantyn 80, 82

Brenk A. 195

Bretthauer Jan 290

Breza Achilles 142, 241

Breza Konstanty 139, 142

Broichmann P. 35

Bronarski M. 58

Brońkański 186

Brońkański H. 139, 183

Brożek A. 38

Brudzyński Franciszek 266

Brunn Alois 124

Brzeski 186, 240, 241

Brzeski J. 241

Budzyń 331

Budzyński Maciej 160

Bukowiecki 332

Bukowiecki Mateusz 130, 170,

173, 191, 332-333

Bulczyński Edward 168, 262

Bulczyński P. 217

Burkert J. 181, 188

Burzyński 192

Buszkiewicz 325

Buszko J. 35, 43

Buzek J. 41, 46, 62

Byczyński 186, 312

Bylina Jan 89

Bystrzycki L. 26, 64-67, 158, 165,

167, 177, 178, 207, 220,

224-227, 236, 304, 305, 308,

328-329, 344

Bzyl 309

Caprivi de Caprava de

Montecuculi Georg Leo von

40, 63

Carafa Gian Pietro 144

Carolus Józef 109

Cegielski Hipolit 67

Ceglarz Jakub 323, 324

Cerkaski Teofil 213

Chamot M. 69

Charlesa M. Lavigerie 336

Charoński J. K. 214

Chełkowski J. 65

Chełmicki 139, 142

Chełmicki Bolesław 142

Chełmicki Piotr 250

Chełmicki Z. 25, 175, 177, 236,

357

Chiżyński Władysław 195, 201,

205

Chlebowski B. 72

Chłapowski 354

Chłapowski D. 49

Chłapowski Kazimierz 127, 130

Chłapowski Stanisław 105, 117,

130, 224

Chłosta J. 25, 86, 291

Chmielarski L. 280

Chmielewski Paweł 215

Choiński Antoni 203

Choraszewski 244

Chorostian B. 82

Chotkowski Władysław Longin

344

Chrustowicz Wawrzyniec 260, 297

Chruszczewski 185

Chwalba A. 32, 39, 43, 56

Chwaliszewski Marcin 130, 151,

204, 312

Chylewski 241

Chylewski F. 261

Cichowicz A. 302

Cichowski Adam 170, 257

Ciegielski 354

Ciesielski Michał 246

Cieszkowski August 49, 279, 280,

354

Cieślewicz 240

Clorel 201

Colmar 131, 134

Conradt Hermann 80

Crementz – patrz Krementz

Philipp (Filip) 107

Cybichowski Józef 21, 23, 120,

122-123, 127, 129-130,

137‑138, 140, 148, 153-154,

158, 260, 364, 372

Cybińska Elżbieta 215

Czacki W. 111, 119

Czaplewski P. 147

Czarnecki J. 324

Czechowski A. 176

Czerwiński Józef 211

Czerwiński Tadeusz 240

Czubiński A. 97

Ćwikliński A. 208

Dalbor Edmund 233, 324

Daleszyński Ryszard 338

Dalkowski J. E. 77

Dal Vago Bernardyn 58

Dankowski 244

Danser J. 212

Danysz 296

Dąbski 241

Degler 184

Degler Ferdynand 196, 248, 263,

290, 331

Delert J. B. 116, 117

Dembińska Bolesława 343

Dembiński 241, 258

Derk 243

Deutsch Leon 199

Dębiński A. 59

Dębiński J. 235

Diepenbrock M. 153

Dikiert 309

Dilger Joseph 340

Dinder Franz 74, 108, 123, 372

Dinder Joseph 73

Dinder Julius (Juliusz) Joseph

(Józef) 22-24, 26-28, 29,

60-63, 71, 73, 75, 78-

84, 86‑88, 90-91, 93-96,

104‑110, 112, 114-126,

128‑140, 143‑153, 156,

158‑160, 162‑171, 173‑176,

178‑182, 184, 187-204,

206-219, 224-241, 244-245,

248-253, 257-258, 260-265,

267-271, 273-277, 281-298,

300-303, 309-318, 320-323,

325-335, 337-343, 345-348,

351-353, 355-356, 358-359,

361-364, 366, 369, 371

Dinder Katharine z domu Fox

73-74

Ditki (Dittki) Antoni Albert 75-76

Dittrich F. 94

Dittrich Jan 75

Dombek 355

Dombek Piotr 161-162, 164,

168-170, 172-174, 217

Dominik J. 61

Dorszewski Kazimierz 60, 122,

128, 134-135, 148, 152-153,

162-164, 195, 229, 239, 240,

243, 245, 247, 249, 266,

283, 284, 337, 339

Dost Johann 75

Drążkiewicz 219

Drążkowski Jakub 182, 299

Drescher 198

Dresp Peter 80

Dressler 293

Dreszkowski 185

Drożdżyński 184, 186

Druciarek P. 263

Drzewiecki Józef 189, 204

Dübler 244

Dudziński P. 149

Duliński Franciszek Ksawery 115,

148, 158, 194, 264, 361

Duliński J. K. 101

Dunajewski Albin 117, 263

Dunin Marcin 65, 97, 102, 156,

174, 222

Duszyński 336

Dutkiewicz 104

Dutkiewicz Wincenty 163

Dydyński Józef 160

Dykier Stanisław 219

Dykto Karol 324

Dylągowa H. 70

Dymek 249

Dyniewicz W. 35

Dyskiewicz Józef 218

Działowski 243

Działyńska Maria 256

Dziedziński Aleksander 164, 180

Dziedziński J. 343

Dziegiecki B. 181

Dziembowski 354

Dziubek 186

Dzwonkowski R. 69

Ebers G. J. 54

Echaust Dionizy 185, 335

Echaust J. 261

Echaust Julian 183

Echaust Juliusz 183

Eckertz G. 35

Ehrenberg H. 347

Ehrenberg Hermann 346

Eichhorn Jan Albrecht 305

Englert F. 228, 229

Enn Władysław 134, 182, 185,

249, 263

Erdner 184

Erpenstein I. 287

Erpensteinow Ignacy 287

Ertman Kazimierz 113, 116, 167,

173, 240, 251, 296

Eulenburg Friedrich Albrecht zu

305

Fabisch 185

Fahl Jakub 87

Fajęcki A. 236

Falk Adalbert 91, 93, 306-307

Falkenberg Bernard 197

Falkowski Henryk 24-25, 30,

73-74, 76-78, 80, 82-83, 86,

90-91, 93-94, 96, 98-99,

102-106, 109-111, 117-118,

121, 127, 129, 132-133, 138,

161, 190, 208, 227, 315,

322, 353, 357

Fąka M. 54, 60

Feldman J. 55, 63

Feldt Wawrzyniec 82

Fiebach Grzegorz 337

Fischbach K. 337

Fischer 124, 247

Flaten August von 290

Flaten Maria von 290

Fleischer Leopold 193

Förster 153

Forstner D. 149

Fox Jan 73

Fórmanowicz Antoni 340

Frankenberg 239

Franz 147, 153

Franz Adolf 126

Frasunkiewicz J. 173, 213-214

Frąckowiak Agnieszka 303

Frenzel Antoni 76, 82-84

Freytag 40

Friske 135

Friske A. 251

Friske Marcin 161, 164

Fröhlich J. 192, 200, 335

Fryderyk I 89

Fryderyk III 252, 284

Fryderyk Wilhelm 40

Fryderyk Wilhelm III 52, 55

Fuchs Józef 302

Furmanowicz 186

Füssel 216

Gabryel K. 228

Gaertig 184

Gajowiecki 172

Gajowiecki Leon 208

Gajowiecki W. 288

Gall S. 76

Galos A. 39, 41, 58

Gałdyński 185

Gałdyński Piotr 234

Gałka A. 105

Gantkowski M. 167-168

Garlicki A. 43

Garstke Józef 208, 331

Gatz Erwin 25, 28, 61-62,

106-108, 113-114, 119, 127,

225-226, 228

Gause F. 90

Gąsiorowski A. 228, 279

Gdeczyk 122

Gdeczyk Stanisław 158-160

Gdeczyk W. 200

Gdeczyk Walenty 200

Gebek Joseph 193

Gembicki Wawrzyniec 144

Gentzen F. H. 39, 41

George J. 196, 209

Geritz Józef Ambroży 78, 82-84,

88

Gerth J. 200

Gey T. 34

Giersberg Bronisława 340

Giertych J. 70

Gigilewicz E. 72, 89-90

Giller Agaton 118

Gill Piotr 219

Gintrowski Walenty 303

Glasemann 134

Gleich Hermann 23, 127, 129,

130, 147, 150, 216

Gloger Z. 71

Gładysz J. 209

Göbel Roman 105

Goczkowski Ignacy 162

Godlewski M. 61

Goebel B. 185, 188, 189

Gorajski A. 299

Gorzeński Tymoteusz Paweł 221

Gossler Gustav Heinrich von 39,

62, 99-103, 105-106, 120,

131-132, 136, 171, 225-226,

229, 242, 284, 308-309, 311,

315, 358

Górczycki 125

Górecki 250

Górny J. 82, 84

Górski G. 59

Górski Władysław 254

Grabelski Wiktor 231

Grabowski Józef 181, 188

Grabski 241

Grabski A. 199-200

Graczyk W. 220

Gradowski R. 47

Graffa 142

Grajnert 186

Granatowicz 186

Granatowicz W. 181

Gregorowicz Wojciech 237, 249,

262

Grochowski L. 33

Gronkowski Ignacy 181, 250

Grot Z. 221

Grube Jan 86

Grudziński 256

Grunert Józef 91

Grygier T. 83, 90, 292

Gryglewicz F. 56, 82, 279, 297

Grzegorz XVI 145, 156

Guenther (Günther) William

Barstow von 34, 122, 186,

308, 322

Guldon Z. 43

Gumpricht Józef 180

Gustowski Antoni 186, 261

Gutzmer 171

Gutzmer Marcin 172, 173, 194,

217-218

Halecki O. 39, 61

Halka-Ledóchowski Mieczysław

20-21, 23, 27, 57-59, 61, 63,

98, 101-107, 110-117,

119-120, 122, 126-128,

132-133, 136, 138, 144-145,

148, 151-152, 156-157, 162,

175, 177, 194, 224, 267,

281, 285, 294, 297, 311-312,

330, 348-349, 351, 366

Hanisch 211

Hanke 297

Hannemann Albert 235

Hanus F. 52

Hardenberg Karl August von 52

Harterheim S. 217, 218

Hatten Andrzej Stanisław von 72,

76

Haza-Radlitz Bernhard von 120,

247, 354

Hebanowski Jan 164, 168, 171,

172, 237, 249

Heckmann H. 340

Hegel 49

Heilbrunn Simon 78

Heintze 184

Heinze Alfred 299

Heisig Anna 218

Hejnowski Leonard 209, 235

Held 340

Hemmerling Władysław 216

Henke A. 263

Henke Franciszek 180

Hennig Grzegorz 184, 213, 249

Herkt Andrzej 211

Herkt Józef 211

Hertmanowski Tomasz 193

Herzog Robert 23, 62, 126-127,

129-130, 144, 147, 153, 372

Heyne C.A. 81

Hildebrand R. 184, 191

Hilgers 282, 354

Himmel 104

Hippler Franciszek 104

Hoffmann B. 53, 309

Hohenlohe 40

Hohenzollern Albrecht 90

Hohenzollern-Hechingen Joseph

von 52, 72, 75, 82

Hohenzollern-Sigmaringen 194

Holtzer 353

Horn Karl Wilhelm von 93, 95,

305

Hozakowski Władysław Jan 344

Hozjusz Stanisław 81

Idzikowski 181

Ihnatowicz I. 43

Iwaszkiewicz 292

Jabczyński Jan Nepomucen 65

Jabłońska-Deptuła E. 68, 70

Jachocki Kacper 163

Jackowski Maksymilian 130, 310,

315, 318

Jacobini 149

Jacobini L. 101-102, 104-105,

108, 118

Jaensch 186, 312

Jagielski Kazimierz 67, 261, 330

Jagodziński 184

Jakóbczyk W. 27, 31-32, 34-39,

41, 48, 50-51, 67, 280

Janeczek S. 279

Janicki J. 263

Janicki Juliusz 192

Janicki W. 70

Janiszewski Jan 21, 101, 107, 111,

114-116, 132, 148, 280

Jankowski Teofil 230

Janta-Połczyński Roman 322-323

Jany T. 190

Jarosz B. 68

Jasienica P. 57

Jasiński Jan 71, 89, 187, 244, 336

Jaskulski Augustyn 164

Jaskulski W. 164, 175, 180

Jaworowicz 239

Jażdżewski Ludwik 184, 282

Jedin H. 56

Jedzink Paul (Paweł) 227-229,

263, 353, 357

Jerosch Adolph 80

Jerzykowski 199, 353

Jeschke H. 218

Jeske Andrzej 199, 233

Jordan 149

Jórgowski Jan 209

Józefczyk M. 19

Junkmann Wilhelm 82

Jurek Jan 104, 183, 185, 191,

292-293

Jurgowski 186

Kaczmarek G. 167, 170, 176

Kaczmarek Magdalena 303

Kahl Henryk 215

Kalinka Walerian 59

Kalohr August 78

Kałędkiewicz Antoni 167

Kałwa P. 279

Kamieński Ignacy 209, 238, 249

Kamiński 185

Kamiński I. 182

Kandulski 235

Kandulski Metody 235

Kaniewski Atanazy 214

Kantecki Antoni 130, 154, 159,

190, 198

Kantecki Maksymilian 190

Kantz Adalbert 230

Karalus Jakub 130

Karalus Marcin 130

Karau Augustyn 87

Karbownik H. 54

Karłowski K. 27

Karol V 84

Karpiński A. 24, 107

Karwowski S. 26

Kaupowicz Franciszek Wincenty

von 73-74, 83

Kaźmierczak Andrzej 214

Kegel Józef 338, 348

Kellmann Mateusz 300

Kempfer E. 170

Kempiński Konrad 122, 181, 186,

257

Kepler 185

Kessler Karol 164, 330

Ketteler Wilhelm Emmanuel von

56

Kędzierski Tomasz 187

Kępiński Konrad 163

Kętrzyński W. 90

Kieniewicz S. 43, 280

Kijek 243

Kittel Leon 217

Klafkowski A. 35

Klajner W. 335

Klarowicz Ignacy 180-181, 183

Klarowicz L. 67

Klass Juliusz 183

Klaużyński J. 200

Kleber Johann 193

Klein 129

Kleiner 130

Kleinholz 202

Klemt 355

Klemt A. 230

Klepaczewski T. 299

Klepaczewski Teobald 160

Klimecki M. 182, 185

Klimkiewicz W. 21, 98, 105-107,

110-111, 114, 116-117, 149

Klingenberg 148

Klopsch Teodor 229

Kloske Wilhelm 312

Klostermann Maritius 230

Kluck M. 190

Kluk 244

Kłoczowski J. 33, 54, 57

Kłosiński J. 342

Kłos Józef 111

Kłosowski 122

Kłosowski Bolesław 163

Knast Ignacy 187

Koberdowa I. 69

Kobyliński Wincenty 193

Kochanowski Jan 343

Kociński 210

Kociński S. 187

Koczorowski 245

Koczorowski K. 243

Köhler Jan 197, 216, 217

Kolany Dionizy 209

Kolasiński Walenty 293-294

Kolberg Joseph 80, 354

Koltermann Bronisław 163

Kołodziej B. 291, 292

Kołodziejczyk R. 47

Komierowski 150, 243

Komp 156

Koneczny F. 35

Konieczny Michał 298

Königsmarck Otto von 34

Konopczyński W. 61, 63, 121

Konsystorz 232

Kopernik Mikołaj 85

Kopiczko A. 19, 74, 75, 78, 81,

84, 86, 88, 90, 227

Kopp Georg 63, 99, 225-226, 228,

325

Kopp J. 147

Kornacka M. 49, 279, 280

Korth R. 310

Korytkowski Jan Ignacy 29, 114,

122, 129, 139, 142, 148,

158-164, 203, 215, 224, 239,

282, 303, 329, 332-333,

343-344, 364, 366

Kosicki Józef 205

Kosiński J. 342

Kosman M. 25, 60

Kosmowski 234, 338

Koszutski Hilary 162, 171-172,

176, 251, 296

Kościelski Roch 197

Kośnicki Edward 181

Kotecki 186

Kotecki W. 67, 332

Kotecki Wawrzyniec 162, 188

Kowal 213

Kowalski 197

Kowalski A. 233

Kowalski Albin Alojzy 233

Kowalski Jan Kanty 333, 340

Kowandy Andrzej 214

Kownicki 340

Kozielski M. 139

KoziełłPoklewski B. 85, 86

Kozik R. 68, 181, 188, 189

Kozłowski 241

Kozłowski J. 27, 32-34, 63, 307

Kozłowski Wojciech 159

Koźmian Jan 21, 59

Krajnicki Franciszek 76-77

Krakowski 185

Krakowski Stanisław 216

Kranig Jan Jakub 74

Krasicki Ignacy 85

Krasicki Józef 113

Krasuski J. 40, 47

Kraszewski Ignacy 119

Kraus Karol 68, 129, 134, 139,

158, 160, 264

Krausowa J. 279

Krawczyński J. N. 342

Krementz Philipp (Filip) 22, 83,

88, 93-96, 104, 107-108

Kretschmer L. 188, 190

Krępieć Maciej 159, 169, 174,

296

Krockow Ch. Graf von 45

Krollmann C. 90

Kromer Marcin 72, 85, 87

Kropidłowski Z. 178

Kross P. 92-93

Krucki Ł. 148, 159, 161, 328

Krüger Michał 82

Krukowski J. 146

Kruszka Szymon 189, 218, 241

Kruttke J. 76

Krygier 185, 240

Krygier Jakub 254

Krzemiński 186

Krzeszkiewicz Stanisław 234

Krzyccy 338

Krzyszowski Z. 275

Krzyżanowski A. 154

Krzyżański 142

Kubiak M. K. 182

Kubliński Antoni 158

Kubliński Maksymilian 158

Kubowicz S. 164, 176

Kucharczyk G. 56

Kucharski 210

Kuczyński M. 98

Kufel R. 145, 147, 159, 196, 223,

236-238, 248, 252, 256, 344

Kukiel M. 37, 41, 45

Kükler 288

Kulaszewski Stanisław 211

Kulesza Juliusz 169, 197, 338,

339

Kuligowski T. 231

Kuliński T. 265, 266

Kumor B. 20, 26, 33, 52-54, 60,

63-64, 83, 85, 165, 228

Kurczewska Irena 340

Kurowski 198

Kurowski Antoni 205, 254

Kurowski Heliodor 114, 162, 164,

208

Kurz Adalbert 212

Kusch Katarzyna 216

Kuszyński Piotr 240

Kwiatek J. 72

Kwiatkowski Stanisław 158, 159,

234, 264

Kwilecka Honoryna 334

Kwilecka Maria 113

Kwilecki A. 51

Kwilecki Hektor 248-249, 311,

312

Kwilecki M. 150

Labuda G. 56

Lallemann 310

Lambryczak Marcin 295

Lange 257

Laubert M. 221

Laubitz 235

Laubitz Antoni 235

Laurentowski B. 359, 361

Lebinski von 217

Lehmann Karol 337

Lenort F. 60, 73, 221

Leon XIII 60-61, 68, 98, 102-103,

106, 108-110, 119-120, 124,

145-146, 151, 225, 264,

267-268, 274, 297, 303, 315,

353, 356, 371

Leszczyński 206

Leśnik W. 171, 216

Lewicki 186, 361

Lewicki J. 164, 176, 192, 210, 218

Lewicki Jakub 218

Lewicki Jan 164, 180

Libelt Karol 49, 279, 280

Lijewski T. 72

Likowski Edward 22, 58, 60,

62-63, 68, 101-102, 122,

128-129, 134-137, 143, 145,

148-153, 156, 162, 164, 168,

175, 179-184, 187-191, 195,

197-198, 202, 206, 209, 215,

223, 227, 230-231, 234-235,

250, 258, 264-265, 282, 284,

290, 294, 301-303, 328, 343,

344, 346, 353, 355-356, 364,

366, 372

Lilienthal 89, 124

Lill R. 56

Lindner Agnieszka 340

Lisowska M. 297

Litak S. 51

Lizak 195

Lodza Piotr 262

Löffler Eduard 78, 80

Loga P. 262

Lomnitz J. 193

Loserez Telesfor 122, 129,

162-164, 199, 259

Losow 142

Lossen 124

Lubczyński 188

Lubrański Jan 219

Lucanus 131

Lucas 78

Luhm Ch. 332

Lurc 185

Luter Henryk 72

Lüttke 354

Lutyński K. 221

Luziński 356

Łaben(ę)dziński Julian 208, 333

Łabędzki 204

Łabędzki Maksymilian 163

Łachowski P. 213

Łachowski Wincenty 213

Łaski Jan 343

Łaszewski Michał Remigiusz 85

Łobos I. J. 194

Łowiński Stefan 232, 234

Łucji Pawłowskiej 323

Łuczak C. 41, 42, 45

Łukaszewicz M. 103

Łukaszyk R. 61, 174, 233

Łukomski Jan Nepomucen 229

Łukowski 301, 343, 347

Łukowski Jan 159-160, 200, 234

Łukowski S. 65

Machnikowski Z. 178

Maciejewska 239

Magdziński 244

Majewska Maria 263, 264

Majewski Jakub 313-314

Majka J. 66, 68

Majlath Colomann Józef von

302-303

Makowski M. 53, 122

Malchus 149

Malczewski 246

Malinowski F. 279

Maliński M. 69

Mallinckrodt Hermann von 56

Małecki J. M. 56

Mandziuk J. 292

Mann G. 40, 57

Mannich Vincenz 78

Mańkowski Napoleon 130

Marchwiński Witold 130, 176,

187, 339-341

Marcinkowski Karol 279, 280

Marcinkowski Władysław 362

Markowski Hieronim 231

Marro Maciej 265

Marwitz Jan Nepomucen von 103,

110

Maryański Witalis 21-22, 107,

110, 114-117, 120, 122,

126-129, 134, 138, 148-159,

162-163, 177, 194, 195, 252,

257, 262, 282, 296, 329,

334, 337, 340-341, 351, 363,

366

Mäser Hermann 81

Matecki Jan 203

Matejko Jan 60

Matern G. 72

Matuszewscy 259

Matuszewski E. 73, 74

Matuszewski F. 230

Matuszewski Marcin 187, 342

Matuszka 130

Matwiejczyk W. 26, 98-100,

103-104, 106, 110, 115-117,

119-120, 131-132, 137, 226,

282, 306-309, 313

Mayer 158

May Stefan 196

Mazurek F. 266

Meissner C. 28

Melchers Paul 146

Mendlewski W. 189

Menelska 216

Menzel Andrzej 82

Merdas B. 262

Merkel 326

Merkel Aureliusz 340

Mertel 137

Meszczyński W. 102, 114, 137,

151-153, 232, 265

Meyer Casper Lewin 216, 217

Męclewski E. 32, 33, 37

Mędlewski 186

Michalak Andrzej 183, 294

Michalkiewicz Wincenty 212

Michalski 176, 335

Michalski A. 192, 260

Michalski Antoni 187

Michalski F. 164, 204

Michalski Felicjan 163

Michalski Feliks 162

Michalski Franciszek 205

Michalski R. 65, 67, 69-70, 281

Michałowicz 235

Michnikowski F. 201

Mieczkowski 241

Mielżyński Józef 117, 354

Migut B. 89, 146, 256

Milgers von 285

Mindak Teofil 191, 293

Minsberg 77

Mirska E. 303

Mizerski Ludwik 105

Modlibowski R. 210

Mojzych-Rudowska S. 71, 72, 75

Mojzykiewicz Wiktor 134,

138-139, 148, 156, 192, 195,

239, 243, 245, 247, 249,

259, 262, 266, 282, 337, 340

Moldke 40

Morawska Konstancja 113

Morawski Dzierżykraj 300, 354

Morsztyn 243

Moszczyński 142

Motty Marceli 340

Motty Maria 296

Motty N. 113

Motty Waleria 334

Motylewski Antoni 180

Możdżeń S.I. 306-307, 309

Mrozowski P. 25

Mrówczyński J. 59

Müller 354

Müller (Muhler) Heinrich von

305-306

Münzberg 142

Mus(z)olff Jerzy Niward 332

Mus(z)olff N. 234

Mycielscy 242

Mycielski Józef 354

Myszor J. 64

Namszanowski A. 156

Namszanowski (Namszewski)

Franciszek Adolf 88

Nawrocki Seweryn 314, 331-332

Neumann Adolf 78

Neumann Teodor 170, 254

Nickell Juliusz 78

Niclis Schewnemann 72

Niebuhr 52

Niedbalski Piotr 240

Niedbalski W. 295

Niedzielski J. 177

Niemojewski Wincenty 311

Niemojowska J. 113

Nieting Adolf 342

Nietyksza M. 70

Nietzig S. 170-173, 190, 314

Niklewicz Nepomucena z domu

Dyskiewicz 218

Nitecki P. 25, 62, 72, 76, 78, 81,

84-85, 88, 110

Noga S. 185, 188-189

Nowacki J. 25-26, 63, 121, 220,

222, 228, 294, 362

Nowak Franciszek 189

Nowak J. 181

Nowak Marianna 300

Nowakowski Ł. 139, 170

Nowakowski Teofil 338-339

Nowald Antoni 211-212

Obertyński Z. 26, 52

Obłąk J. 73, 82, 91-92, 95

Obst Franciszek 160

Olczak E. 51

Olejnik 235

Olewiński Teofil 265

Olszewski 355

Olszewski D. 58-60, 69, 70

Olszewski W. 209

Ołyński Józef 173, 176, 211, 215,

261

Opieliński Jan Nepomucen 229

Opieliński Stanisław 302

Opitz 247

Oracki T. 74

Osowicki 353-354

Pacieszyński Piotr 213

Paczkowski 190

Padeborn 288

Pade Roman 295

Pagracki alias Pawrowski 202

Pajewski J. 98

Paliński Piotr 337

Paluszkiewicz M. 362

Pałosz J. 263

Pankowski J.C. 169, 172, 174

Pape 131

Paprocki F. 31

Paschke Antoni 82

Pasikowski Karol 159-160

Pater J. 126

Paweł IV 144

Pawłowski Wojciech 323

Pawrowski 202

Pega 288, 289

Perboyre Jan Gabriel 265

Perku(h)n E. 115, 120, 122, 136,

150, 282

Perliński Michał 162

Pest C. 233

Pędziński Józef 133, 163-164,

192, 212, 262-263, 297-298,

328-329, 355

Pfitzner Antoni 301-302

Pfitzner Klementyna 335

Piasecki 186

Piasecki Antoni 339

Piechnik L. 82

Piekarski A. 52

Pierson W. 56

Pietraszewski Herrmann 205

Pietro Angelo di 109

Pietrzak J. 59, 60

Piołunowicz Gabriel 337

Piołunowicz Rozalia 337

Piotrowicz Bronisław 158, 159

Pius IX 20-21, 54, 58, 90, 97, 145

Pius VII 52-53

Piwarski K. 89

Plater Władysław 119

Pluciński 142, 245

Płócieniak Józef 196, 231

Pocieszyński P. 189

Pohl Antoni 300

Poncet H. v. 299

Poniatowski Stanisław August 85

Poniński 113, 135, 241, 245-246

Poniński Alfred 22, 98, 240

Poniński Edward 137

Popliński 77

Portaszewicz 239

Poschmann A. 75, 76

Poszwiński J. 164, 199

Potulicka 243

Poturalski J. 181

Potworowski G. 150

Prandke Klemens 233

Prądzyński J. 142

Preibisz 194

Prokop K. R. 25, 55, 126, 129, 144

Promiński W. 193

Prusinowski 213

Przekop E. 174

Przemysław Ottokar III 89

Przezdziecki H. 175

Przybylski Leon 340, 343

Przyłuski Antoni 154, 156

Przyłuski Leon Michał h. Lubicz

20, 63, 65, 97, 144, 154-155,

178, 257, 328

Przyniczyński F. 201

Psyk Henriette 341

Puttkamer (Puttkammer) Robert

Victor Eugen von 32, 94,

305, 308

Puzyna J. J. 117

Raatz Franciszek 120, 339

Raatz L. 335

Raczkowski Aleksander 162, 181

Raczkowski W. 25, 63, 73-74, 95,

107, 143, 150, 322

Radecki Aleksander 242

Radoliński 131

Radomski 142

Radomski Jan Nepomucen 160

Radziejewski 130

Radziejewski J. 209

Radziejewski Stanisław 192, 194

Radziwiłł 135, 193

Radziwiłł Edmund 22, 101-102,

136, 193-194, 231

Radziwiłł Ferdynand 130, 136,

192, 354

Radziwiłł Fr. Benedictus 231

Rakowicz 323

Rakowicz L. 159

Rakowicz Ludwik 158

Rampolla 226

Rangoni Claudio 144

Raschke Thomas 193

Raschkowski Johann 78

Raszewski 300

Rauhut Franciszek 252, 299

Raunke 201

Redner Leo (Leon) 103, 147-148,

150, 156, 341, 354, 355, 372

Rehbronn J. 201, 234

Reichensperger August 56

Reichensperger Peter 56

Reichstein 240

Reinke Paweł 232

Reiss Jan 160

Rekowska 189

Renkawitz Franciszek 68, 186,

247

Renkel 330

Riedel Józef 167

Rihmani Alojzy Efrem 156

Rivolli 156

Robowski Ludwik 232

Rodziński A. 279

Roehr J. 237

Roesler Walenty 162

Rogaliński 142, 243

Rogalski A. 33

Rogowski C. 88

Rohde 197, 311

Rohn Julius 81

Rohnke 201

Röhr Juliusz 164, 167, 218, 237,

247

Röhr Katarzyna Luiza 218-219

Roman Stanisław 217

Roos 146

Rosenau Hipolit 298

Rosiński Benedykt 230

Rosolski J. 202

Rospędek Jan 164

Rost C. 171

Rostworowski J. 66

Rottenberg 131

Różański 142, 239, 354

Różański Amandus 294

Różycki M. 295

Rubach 300

Ruciński F. 362

Ruciński Kalikst 163

Ruczyńska M. 337

Ruczyński 337

Rudal Walenty 191, 293

Rudnicki Szymon 144

Rudolf 84

Rudolf Steffen 95

Rudolphi W. 54

Ruszczyński 142, 218, 242

Ruszkiewicz 186

Rutkowski 209

Rybicki 185

Rybicki Bronisław 212

Rychlicki F. 170

Rymarkiewicz Stanisław 183

Rymarówna Z. 66

Ryński Stanisław 116, 322

Sadłowski 242

Sadrozinski Adalbert 78, 81

Salmonowicz S. 32, 57

Samberger E. 337

Samberger H. 168

Samberger Robert 160

Sarrazina 142

Savigny K. 56

Schelski Karl 78, 81

Schilla 104

Schlözer Kurt von 99, 101-102,

105, 109, 127

Schmedding Johann Heinrich 52

Schmidt Bernard 193

Schmidt Klara 303

Schmiggenberg Jan Eugeniusz 212

Schnabel F. 55

Schörnig J. 327

Schotte 312

Schröder Gustaw 185, 188, 263

Schroeder P. W. 56

Schulenburg 250

Schulte K. A. 56

Schultz Ferdynand 78

Schulz Józef 229

Schulz Wilhelm H. 299

Schuur Heinrich 81

Schwab 185

Schwarzbach 250

Schwortz 186

Selke 124

Selle G. 90

Sergot Michał 184-185, 212

Sibilski Michał Hieronim 135,

208, 282

Siebmacher J. 149

Sieg I. 218

Sieg Nikodem 67, 176, 189, 200,

335

Sikorski Roman 187

Simela M. 229

Simon Józef 179, 185

Skarbek J. 33

Skąpski Antoni 287

Skórzewska Seweryna 334

Skórzewski Leon 242

Skórzewski Zygmunt 245

Skrzydlewski 240

Skrzypek Wojciech 231

Skwara J. 66, 68

Skwierczyński Z. 279

Słomiński F. 206-207

Słomski W. 90

Słotwiński Adam 118

Smoliński Kasper 215

Smolka Jan 82

Sobecki M. 302

Sobeski Julian 174, 186, 299, 312

Sobieski Leopold 215-216

Sommerfeld 179

Sörbom Henryk 84

Sosnowski 154

Speers F. 164

Spieske R. 153

Spież J.A. 58, 179

Sprys Z. 228

Spychałowicz M. 199

Stablewski Florian h. Oksza 60,

63, 65, 97, 99, 111, 135,

175, 214, 225, 236, 245,

251, 256, 282, 284, 309,

326, 361

Stachowiak Antoni 201

Stachowski 201

Stagraczyński Józef Kalasanty

178, 181-182, 189

Stajnic J. 212

Stałowska Bronisława 336

Stałowski Stanisław 163, 336

Stankowski Stefan 179, 200

Stasiewicz P. 199

Stasiewski 335

Stasiewski Piotr 205

Staudy 131

Stefański 160

Stefański W. 279, 280

Steffen Józef 207

Steier 211

Steinmann Henryk 300

Stein Stanisław 340

Stein zum Altenstein Karl von 304

Stelmach M. 35

Stelter Maksymilian 167, 212,

248, 327

Sternberg Jacob 72

Stobiecki Jan 181, 183, 194

Stock Edward 104

Stock L. 341

Stohoff Teodor 302

Strecke 309

Stryjkowski Józef 160, 355

Strzelczok Bolesław 230

Strzeszewski C. 67-68, 279-280

Studt Konrad von 124

Stychel Antoni 68

Subczyński 189

Sulimierski F. 82, 84, 86, 89

Surzyński Józef 125, 135, 209,

229, 356

Suwart A. 108

Swastek Józef 30

Swinarski W. 67

Sybel 40

Sypniewski Z. 235, 294

Szaal Maksymilian 185, 249, 287

Szadziński W. 186, 295

Szafranek 331

Szafranek J. 181

Szafrański 243

Szałanda T. 182

Szamarzewski Augustyn 68, 185,

231-232

Szarkowicz L. 290

Szartowicz 186

Szatowski Józef 80

Szczurowski R. 147

Szczygłowski 186

Szczygłowski Maksymilian 210

Szelęgiewicz A. 50

Szews 186

Szews Antoni 214

Szołdrska Maria 113

Szołdrski 355

Szołdrski K. 126, 164

Szołdrski Kazimierz 163

Szorc A. 82, 90

Szotkiewicz Franciszek 210

Szpetkowski Józef 145

Szramkowski Wincenty 289-290

Szteinke A. J. 58

Szubczyński 185

Szubczyński W. 209

Szudziński S. 209

Szulc W. 44, 47

Szuster Stefan 234

Szwab Władysław 230

Szwarc W. 307

Szworc Henryk 198

Szymański Ignacy 178

Ślaski K. 291

Śliwińska M. 341

Śmigiel J. 326

Śmigiel K. 25, 151-152, 225, 235,

281

Śmigielski Walenty 188, 295

Śniegowski Tomasz 203

Śramkiewicz K. 189

Tasiemski J. 341

Terpitz Jan 203-205

Thiel Andrzej 82, 93-94, 108,

109, 147-148, 156, 341

Thurn-Taxis Helena Karolina von

188

Tiedemann 131

Tiedemann Christoph von 36-37,

39

Tomalski Feliks 266

Tomaszewski Napoleon 134, 162,

239, 266, 312

Tomiak Benedykt 231

Topolski J. 37, 46-47, 56, 121,

279

Trąmpczyńska Karolina 338

Trą(m)pczyński Stanisław 204-205

Trąpczyński Stanisław 163

Treitschke 40

Treitschke H. 52

Tressler 298

Treuetschel Maksymilian 82

Trzciński Józef 300

Trzciński T. 28, 66, 68, 236

Trzeciakowski L. 26, 40, 70,

97-98, 100, 104, 306

Tüchle H. 55

Turkowski P. 186, 189

Turno Kordula 196

Tyszka von 120

Ulrich Józef 184, 209, 289

Urban I. 179

Urban J. 65

Urban W. 26, 46, 52, 152

Vennemann H. 300

Viola 104

Virchov Rudolf 55

Volkmer 231

Wabner Jan 205, 208, 216

Wachler 191, 292, 293

Wachowiak S. 46

Wadzyński I. 181

Wajda K. 103

Wakar A. 82, 90

Waligorski Sykstus 217

Walkowiak Jan 254

Walkusz J. 69, 70, 292

Waltera 142

Walterbach Piotr 337

Wanjura Gustaw 22, 99, 101-104,

160, 161, 208-209, 283, 351

Warmiński Ignacy 159, 160,

228-229, 235

Wartenberg 160, 312

Wartenberg F. 139, 181, 347

Waszkiewicz Wojciech 180, 203

Watzenrode Łukasz 85

Wawrowski 186

Wawrowski Józef 180

Wawrykowa M. 57

Wegenke Marcin 300-301

Weichsel August 81

Weidmann A. 189

Weierstrass Daniel Otto 79

Weierstrass Karol 79

Weiss A. 161

Weissenmiller Heinrich 78

Wendland 240

Wendland W. 55

Werda W. 299

Wereszycki H. 56

Wesołowski Jan 162, 200

Weychan Marceli 162, 213, 288

Węclewski 142

Wężykowa A. 300

Wicherkiewicz 352, 354

Wichert J. A. 267, 268

Wichliński 241

Widzisz Eleazar 263

Wieczorek 140

Wiegmann R. 89

Wielgosz Z. 58, 179

Wiencek A. 46

Wien Jan 109

Wierzbicki Piotr 188

Wierzbicki Władysław 140

Wierzchosławski S. 69

Wiesner Augustyn 164

Wiktoria cesarzowa 284

Wilamowitz v. 36

Wilczewski Tertulian 288-289

Wilczyński 339

Wilczyński L. 163

Wild 142

Wilemska E. 132

Wilhelm I 40, 103-104, 225, 277,

283-284, 307, 372

Wilhelm II 40, 226, 309

Wilkoński Przemysław 196-197

Wilk S. 72, 161, 219, 229, 275

Windthorst Ludwig 40, 56

Winkler H. A. 57

Winkowski J. 66

Wintersbach A. 212, 288

Wiśniewski 185

Wiśniewski Antoni 232

Wiśniewski J. 67

Wiśniewski Wincenty 261

Witek Stanisław 179, 181

Włodarczyk T. 54

Włodzimierz Czacki 61, 105

Włoszkiewicz F. 290

Włoszkiewicz Franciszek 290

Wnętkowski A. 233

Wnętkowski Antoni 232

Woda Stanisław 194-195

Wojciechowski J. 257

Wojciechowski P. 190

Wojczyński Karol 164, 180,

346-347

Wojtkowski A. 101, 115

Wojtkowski J. 25, 87, 95, 108-109

Wolański 104

Woliński Władysław 164, 180,

214, 219, 333-334

Wollenberg Ludwik 147

Wolniewicz M. 229

Wolski Andrzej 213

Wolter Maur 194

Wołczyński Karol 164

Woźniak Marianna 201

Wójczyński Karol 240

Wronowski Ludwik Łukasz 208

Wróbel E. 147

Wrzesiński Jan Nepomucen 211

Wrzesiński W. 33, 36, 39-41

Wurst K. 197

Wyczawski E. H. 227-228

Wyczyński Jan 163

Wygralak P. 220

Wysocki 185

Zabilski 243

Zaborowski J. 52

Zakrzewska Pelagia 338

Zametzki Andrzej 215-216

Zamoyski Jerzy 144

Zaremba Barbara 336

Zbierski Michał 230, 244, 296

Zboralski L. 302

Zbyszewski L. 230

Zedlitz 202, 282-283, 285,

288-289, 313, 326-327

Zedlitz-Trützschler Robert von

34, 36, 38, 129, 150, 161,

225, 227, 229, 328

Zedlitz von 130

Zenkteler J. 66

Zeyland J. 130, 137

Zieliński Jan 303

Zieliński Z. 25-26, 48, 50-51, 56,

58, 63, 98, 112, 121-122,

179, 222-223, 304-305, 328

Ziemann E. 132, 219-220, 235,

256, 279

Zientkiewicz Walenty 162, 257,

283

Ziętkiewicz L. 168

Ziętkiewicz Stanisław 242

Zimmermann K. 68-69

Zingler Stanisław 64

Zink Johann 78, 81

Ziółek J. 69

Ziółkowski Romuald 251, 289

Znamierowski A. 150

Zoch T. 68

Żakowski Bolesław 229

Żarnowska Anna 70

Żmidziński 186

Żmudziński A. 216

Żołnierkiewicz 302

Żółtowscy 282

Żółtowski 242, 247

Żółtowski F. 150

Żółtowski Franciszek 142

Żółtowski Stefan 130

Żychlińscy 282

Żychliński 120, 142, 254

Żychliński Bolesław 257

Żychliński Józef 317-318

Wykaz miejscowości

Adrianopol 208

Agathopolis 88

Allenstein 80

Antonin 192

Areopolis 76

Arkuszewo 142

Aureliopolis 149

Babimost 185, 230

Barcin 189, 218, 241

Barczewo 104

Bardo 31

Bartąg 88

Bazanowo 186

Bechau 216

Berchtesgaden 352

Berlin 28, 34-35, 49, 55, 88, 93,

97, 99, 103, 105, 107, 114,

116, 131, 133-134, 197, 202,

223-224, 227, 285, 312, 336,

358, 372

Beuron 22

Biechowo 187

Biezdrowo 164

Bischofstein 80

Biskupice 211, 327

Biskupiec 22, 85, 86

Biskupiec Reszelski

(Bischofsburg) 84, 371

Bledzew 212, 248, 253, 323, 327

Błudowo 74

Bługowo 165

Bnin 201

Bogaczewo 102

Boruszyn 185

Braciszewo 142

Braniewo 22, 74-75, 79, 81-82,

89, 227, 267, 276, 354, 371

Braniewo (Braunsberg) 78, 80

Brąswałd 74, 83

Brenno 173, 314

Brodnica 185

Broniszowice 181

Brudnia 167

Brzostków 216

Bucz 181, 183, 194

Budzyń 182, 185, 287

Buk 134, 216, 339, 359

Bydgoszcz 27, 34, 36, 131, 165,

188, 190, 221, 243-244,

253, 337

Byteń 181

Bytom 130

Celimowo 300

Cerekwica 169

Charbin 142

Chełm 170

Chełmno 150

Chociszewo 183

Chodzież 208

Chojna 172

Chojnica 336

Chomentowo 210

Chrzypsko 185, 299

Chwałkowo 212

Chwałkówek 142

Chytrow 197

Cieślin 240

Ciosaniec 170-171

Czarnków 185, 187, 254, 287

Czechy 142

Czempiń 189

Czermin 164

Czerniejewo 245, 253

Czeszewo 169, 197, 254, 333,

339-340

Człopa 250, 251, 254

Damerau 81

Darmstadt 354

Dąbki 299

Dąbrówka 165, 181

Dąbrówka Wielka 186

Dąbrówka Wlkp. 185

Dębnica 199

Dębno 181, 186, 340

Długa Goślina 181, 188

Dłużyna 185

Dobre Miasto 74

Dobrzyca 218

Dolsk 164, 180

Domachowo 186

Drawsko 249

Dubin 185

Dusejki 73

Düsseldorf 89

Duszniki 188, 260

Duszno 181, 299

Dziećmarki 142

Dźwierszno 165

Edessa 156

Edwinowo 342

Eichstätt 223

Elbląg (Elbing) 74, 80, 357

Ełdyty Wielkie 227

Ełk 88

Erbach nad Renem 302

Fordon 195

Frankfurt 134

Freiburg 340

Freinhan 309

Friedeberg a. Queiss 299

Frombork 74, 84, 88, 95, 109,

121, 125, 143, 156, 227,

352, 354, 357, 371-373

Fryburg 146

Frydląd 90

Fulda 68, 99, 146-147, 223, 372,

373

Gdańsk 22, 75, 302

Gębice 240

Giecz 170, 313

Glatz 188

Glesno 169

Głożyny 245

Główno 210

Gniazdowo 142

Gniewkowo 184, 188-189, 342

Gniezno 20, 23-24, 27, 53, 55,

60-61, 97, 99-100, 103-107,

116, 119-120, 122, 125-126,

129, 134, 138-141, 143,

145-146, 148, 153, 156,

158-160, 163, 167, 175, 178,

180, 194, 198-200, 218, 220,

222-224, 229, 232- 235,

253, 257, 264, 267-268, 282,

303, 322-323, 328, 332, 336,

347, 349, 352-353, 357, 361,

363-364, 371-372

Golejewko 324-325

Golina 185

Gołańcz 171, 173, 216

Gołaszyn 217

Gonice 246

Goniembice 196

Gostyczyna 202

Gostyń 206, 254

Gościeszyn 189

Gozdowo 170, 338

Góra 187

Górka 206

Grabów 169, 331

Granowo 204, 312

Grodzisk (Graetz) 185, 191, 202

Grodzisko 186

Grodziszczko 205

Gromadno 165, 186

Grynał 87

Gryźliny (Grieslienen) 22, 86-88,

371

Gurowo 142

Hanower 309

Heilsberg 81

Helsinki 227

Hildesheim 223

Ignalin 75

Innsbruck 223

Inowrocław 213, 253

Iwno 170, 243, 354

Jaktorowo 173, 180-183

Janowitz 184

Jordanowo 325

Jutrosin 167

Kaczanowo 179

Kaliningrad 90

Kalsk 211

Kalwaria Zebrzydowska 263

Kaława 188, 217, 263, 325

Kamieniec 189

Kamiona 185

Kamionna 182, 209, 237-238,

248-249, 252

Kaszczor 171, 190

Kcynia 231, 243, 251, 253, 289

Kembłowo 261

Kempno 185-186, 191, 292-293

Kędzierzyn 170, 254

Kiebel 185

Kielce 266

Kleszczew 170

Kłajpeda 88

Kłębowo (Wernegitten) 73

Kłodzko 104, 105

Kobylepole 354

Kobylin 202

Kobylogóra 214

Kolniczki 185, 188-189

Kolonia 146

Kołaczkowo 186, 194

Kołaczków 169

Konojad 187

Konradowo (Kursdorf) 180

Kopanica 261

Kopce 240

Korschellen 88

Kostrzyn 253, 337

Koszuty 189

Kościan 181, 186, 335

Kościelec 98, 253

Kotlin 183

Kotłów 187

Kowalew 185

Kozielsk 170

Kozielsko 322

Koźmin 21, 65, 215, 261

Kórnik 212, 254, 309

Kraków 22, 58-59, 118, 142

Krerowo 186, 189, 294

Krobia 164, 180, 326

Krotoszyn 241, 282, 298, 302,

348

Królewiec (Königsberg) 22, 28,

79-82, 86, 88-92, 94-95,

104, 114-115, 121, 124-126,

128, 143, 261, 267, 363,

371-372

Królikowo 142, 243

Kruchowo 299

Kruszwica 158-159, 170, 176,

240, 253

Krzywia 184

Krzyż 332

Kunowo 187

Kursdorf (Konradowo) 171

Kwieciska 251

Kwieciszewo 167, 240, 253

Kwilcz 248-249

Lednogóra 139, 142

Lenartowice 240

Leszno 195, 201, 205, 209, 221

Leśniów 142

Lewice 120, 247, 262

Lęgowo-Tarnowo 184

Lgiń 185, 188-189, 217

Lidia 149

Lidzbark Warmiński 73-74, 85

Liesnig b. Leipzig 81

Linówka 200

Lowanium 223

Lubasz 286-287

Lubostroń 242

Lutom 186, 298-299

Lutynia 186

Lwówek 189, 237, 249, 253

Łabiszyn 142, 242, 253

Łagiewniki 205, 216

Łagwy 339

Łańsk 87

Łaszczyn 186, 333

Łąck 165

Łekno 170, 172, 178, 181, 205

Łobżenica 165, 206, 373

Łomnica 247

Łopienno 68

Łowiń 323, 324

Łódź 338

Łubowice 142

Łubowo 139, 142

Łysiny 262

Macri 85

Malbork 227

Margonin 185, 211

Marzenin 159, 174

Mączniki 188, 295

Mądre 187, 212, 288, 330

Mąkowarsk 165

Mątwy 214

Mediolan 219

Mehlsack 81

Miasteczko 332

Michorzew 186

Miejska Górka 167, 209

Mielżyn 142, 171, 176, 246, 253

Międzychód 171, 237-238,

252-253

Międzyrzecz 184, 196, 247, 253,

263, 290, 331

Miłosław 169, 254

Mixtat 180

Modliszewko 254

Modliszewo 142, 254

Modrze 130, 185

Mogilno 188, 208, 338

Mohrungen 81

Monachium 109, 223-224,

232‑233

Monaster 223

Moosburg 340

Mosina 184, 289

Mrocza 165

Münster 124, 128, 227, 372

Murzynowo 162, 200

Nakielno 254

Nakło 168, 243, 253

Nallaben 80

Nekla 173

Neuheim 186

Neuron 194

Niechanowo 142, 247, 282

Niemczyn 322

Niestronno 295

Nietrzanowo 168, 262

Nieżuchów 243

Nowa Wieś 142

Nowe Kramsko 179, 181, 190

Nowemiasto 254

Nowe Miasto 326, 340

Nowydwór 219

Oborniki 184

Oborzyska 333

Odolanów 211

Olecko 88

Olsztyn 27-28, 85

Olsztynek (Hohenstein) 86, 227

Ołobok 51, 189, 327

Opalenica 134, 186

Opatówek 173

Opole 104, 130

Orchowo 176, 200, 335

Orzechowo 333, 340

Orzeszkowo 340

Osieczna 205-207

Osiek 256

Ostroróg 264

Ostrowo 185, 231, 240

Ostrowo nad Gopłem 185, 300

Ostrów 171, 188-189, 321

Ostrzeszów 313

Paderborn 223

Pakość 206, 241, 253

Paradyż 167, 188, 325

Parkowo 186, 189, 210

Paryż 310

Parzynów 184, 295

Pasłęk 227

Pawłowo 160, 300

Pelplin 147, 148, 223, 354, 372

Pieniężno 74

Pierzyska 142

Pietrowka 215

Pilawa 90

Piła 188, 254

Piłka 181, 250

Pisz 88

Pleszew 201, 302

Pluski 87

Płonkowo 203

Pobiedziska 191, 293, 337

Poczdam 131

Podgórz 51

Pogorzelica 331

Poniec 164, 181

Potulice 188

Powidz 246, 253

Poznań 19, 23-24, 27, 29, 32, 34,

38, 43, 54, 57, 61-63, 74,

97‑100, 103-104, 106-107,

113, 116-117, 119, 122,

125‑126, 134, 138-140,

143-147, 149, 154, 156,

160-164, 175, 178, 180-181,

186-189, 191, 198-199, 202,

204-205, 208, 212, 214,

219-224, 226‑227, 229-230,

233, 236, 245, 247, 249,

252, 256, 258-262, 264-268,

270, 276, 280, 282-284, 293,

297, 302‑303, 307-308, 313,

315, 321, 323, 325, 328-330,

334-337, 339, 342, 348,

353-358, 362-364, 371-373

Przemęt 192, 199

Pszczew 120, 130, 179, 182, 185,

199, 249, 263, 323

Radlin 295

Raszków 261, 330

Rawicz 192, 200, 335

Rąbin 193

Regensburg 223

Reinerz 200

Resla 71

Ressela 71

Reszel (Resla, Ressela, Rössel)

22, 71-72, 74-75, 77, 79- 81,

371

Rogalinek 187

Rokitno 201, 208, 211, 263, 331

Rokosowo 205

Rosko 250

Róża 209, 299

Runowo 165

Rusko 185

Rydlewo 298

Rydzyna 185

Rzadkwin 176

Rzegotki 240

Rzym 20-21, 49, 52, 55, 58-59,

61, 91, 98, 101, 103-104,

117, 119, 126, 137-138, 151,

154, 156, 196, 223, 231,

232, 234, 265, 295, 300-301

Sadowiec 216

Salzbrunn 200

Samocin 211

Samsieczno 165

Sanniki 142

Sardi 149

Seeburg 80-81

Semmritz 323

Siarkowiec 154

Siedlemin 173

Sieg 309

Siekierki 170, 209

Siemianiec 186

Siemianowo 142

Sieraków 213, 249, 252-253

Skalmierzyce 290

Skarboszewo 171

Skiereszewo 342

Skoraszewice 210

Skrzebowa 183

Skwierzyna 184, 248, 252-253

Sławno 170

Sławsk 159, 190

Słupia 187, 216

Słupy 174, 242-243, 253, 312

Sokola Dąbrowa 183

Sokolniki 169, 197, 216

Sokołowo 287

Solec 187, 339-340

Sośnica 335

Spławie 208, 337

Srebrnagóra 172

Stabigoda 87

Stary Gostyń 209

St. Louis 230

Stodoły 217

St. Paul 231

Strigonia 156

Strzałkowo 180, 203

Strzelewo 243

Strzelno 164, 180, 203, 205, 240,

253, 337, 346, 347

Strzeszki 288

Strzeszyn 156

Strzyżewo Kościelne 339

Sulęcin 341

Sulmierzyce 160, 188

Sułowo 75

Swarzędz 169, 313

Szamotuły 189, 288

Szemborowo 171

Szubin 218, 242, 253

Szymborz 213

Ślesin 165

Śmieszkowo 211, 250

Śmigiel 197

Śmiłów 51

Śrem 186

Środa 68, 181, 184, 213, 254,

288, 335

Świątkowo 169

Świebodzin 134

Świerczyn 210

Świerczyna 186

Święta Lipka 78, 371

Tczew 102

Telsze 73

Toniszewo 300

Topola Mała 231

Toruń 24, 51

Trewir 223

Trląg 184, 185, 186, 212

Trzciel 247, 253

Trzcinica 215

Trzebiszewo 180

Trzemeszno 217, 234, 239, 253,

336, 338, 348

Tuchorza 322, 330

Tuczno 333

Tum 339

Ujście 68, 184, 186

Usarzewo 186, 282, 317

Verinopolis 85

Wałcz 197, 209, 254, 295

Wałków 173, 213-214

Warszawa 216

Wągrowiec 68, 188, 191, 234,

332

Wągrówiec 300

Wąwelno 165, 215

Wenecja 167

Westerhausen 309

Westfalia 287

Węglewo 183

Węgorzewo 142

Wiedeń 302

Wieleń 171, 250, 254

Wielkie Łęki 218

Wielowieś 214

Wierzbno 248-249, 252

Wierzchucin 165, 180

Wieszczuczyn 186

Wilatowo 240

Wilczkowo 74

Wiry 193

Wiskitno 338

Witaszyce 186

Witkowo 247, 251, 253

Włocławek 202

Włoszakowice 290

Wojcin 185, 190, 240

Wolsztyn 183, 231

Wonieść 180

Wormditt 337

Woźniki 206

Wójcin 240

Wrocław 62, 82, 126-130, 147,

201, 217, 223-224, 228, 354,

372

Wronki 289

Września 31, 137, 245-246, 251,

253, 282

Wschowa 184

Wszembórz 169, 194

Würzburg 223, 233

Wuttrienen (Butryny) 330

Wymój 87

Wysoka (Wissek) 183

Wysoki Kamień 22

Wystruć 88, 91, 124

Wyszanów 313

Zabartowo 165

Zagórze 335, 339

Zaniemyśl 254

Zbąszyń 134, 164, 167, 186, 193,

218, 237, 247, 253, 302, 325

Zduny 68, 184, 313

Zemsko 323

Zielonawieś 210, 324-325

Zirke 184, 217

Żabiczyn 322-323

Żabowo 342

Żerków 254

Żnin 181, 253

Żydowo 139, 142

Żytowiecko 64