Darowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70, sygnatura DZ

Lp. Nazwa archiwumNazwa i numer zespołu (zbioru)SygnaturaTytuł jednostkiDaty skrajne i autorOpis zewnętrznySygnatury dawneUwagi
1Archiwum Diecezjalne Zielona GóraDarowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70ZDZ 1Wspomnienie. Rok 1962 [przekazał Zdzisław Karamara]1962 Zdzisław Karamara Zielona GóraKomputeropis 1 strona, dwie kopie fotografii z 1962ADZG 22-1/07Wspomnienie napisane w Zielonej Górze, 10.04.2007, podpisane przez autora, przekazane 4.05.2007
2Archiwum Diecezjalne Zielona GóraDarowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70ZDZ 2Krótkie wspomnienia spisane dla moich córek i wnuków [przekazała Stanisława Ignatowicz]1940-1959, Stanisława Ignatowicz z domu Tyburczy, zamieszkała w Gorzowie Wlkp.Komputeropis 11 stron, dwie kopie fotografii z 1940, fotografia tablicy pamiątkowej wmurowanej w kościele w NomboliADZG 22-2/07Wspomnienia przekazane 8.08.2007
3Archiwum Diecezjalne Zielona GóraDarowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70ZDZ 3Wspomnienia z pobytu w obozie koncentracyjnym w ZSRR w okresie od 18 listopada 1944 do 12 lutego 1946 roku1944-1945 Roman Kaszyca Gorzów Wlkp.Kserokopia maszynopisu 33 strony
4Archiwum Diecezjalne Zielona GóraDarowizny nieprzydzielone do innych zespołów, zespół 70ZDZ 4Msza więzienna, Mińsk 15 maja cela więzienna 163, A. Ciesielski, Katyń, [przekazał ks. Leon Andrys]Rękopis ss. 15; broszura ss. 32 przedarta przez środek, gdyż była złożona na pół i schowana pod dachemRękopis był w zbiorach ks. Ruty, broszura należała do ojca ks. Leona Andrysa