Akta parafii katolickiej Dąbrówka Wlkp. Gross Dammer, zespół 95, sygnatura PDW-kat

SygnZespół 95TytułRok_antRok_pRok_kRok_posOpis_fizycznyilość stronwymiarjęzykSygnatury dawneUwagi
PDW-kat 1Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dochody i rozchody kassy kościelnej. Memorabilia Ecclesiane spectantia. Wykaz obowiązanych do oddawania mesznego17561881księgapol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 2Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kursoriów dekanalnych i innych duchownych17971872poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 3Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Księgi aktów cywilnych urodzenia zapowiedzi małżeństwa y zyścia gminy Dąbrówka powiatu Babimoyskiego i departamentu Poznań18161817księgapol3 kartyAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 4Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się Prowizorów Kościoła w Dąbrówce18291893poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 5Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta szkólne18321886poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 6Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Składanie skarg]18351857poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 7Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rezess-Abloesung-Akten18361895poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 8Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta etatu kassy kościelnej18391941poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 9Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dzierżawa roli kościelnej. Kontrakt (gruntu kościelnego) z Fr.Krawczykiem18401915poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 10Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Separations-Akten18341845poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 11Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kapitału 100 talarów na meszne i wypożyczenia go w Zbąszyniu18421916poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 12Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tradycyjne18421893poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 13Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Copia vidimata des Behuegelungs-Register von Gross Dammer18421845poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 14Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kronika i akta koscioła parafialnego w Dąbrówce, Dekan.Zbąszyn.dotyczące się administracji parafii Dąbrowieckiej od r.1843 do r.185318431853poszytpol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 15Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Budowa szkoły18441853poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 16Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tradycyjne18451866poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 17Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Reces z gospodarstwa Walentego Jokla18451928księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 18Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczace się kapitału kościelnego, z którego prowyzya Plebanowi się należy w ilości 150 talarów18451846poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 19Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Reces separacyjny18451845księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 20Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczace się zawarcia kontraktu wieczysto dzierżawnego z Gasprem Birnkiem w Dąbrówce18481913poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 21Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki II18491902poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 22Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki III18611875poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 23Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kapitału plebańskiego za słomę sprzedaną w listach zastawnych i kassie oszczędności w ilości 61 tal...18651869poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 24Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta dotyczace odpustów]18671927poszytpol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 25Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kapitału plebańskiego 467 tal,14...18681872poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 26Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kapitału 62 tal, 16...18681872poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 27Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kapitału kassy kośc.za sprzedaną słomę 30 tal.18691869poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 28Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege zur Kirchenrechnung18601868teczkapol, niem8 rocznych poszytów 1860-68, brak 1867AP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 29Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dzierżawa ról plebańskich18461896poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 30Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Książka do zapowiedzi i ogłoszeń18691893księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 31Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Missae fundatoriae in Ecclesia par. Dąbroveiensi 1869-1922 [Protokóły posiedzeń Dozoru Kościelnego i reprezentacyi parafialnej w Dąbrówce 1896-1927]18691927księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 32Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rola sprzedana pod Kolej18711934poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 33Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta hypoteki 730 tal....na posiadłości młynarza Karola Wandla18711886poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 34Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki IV18711886poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 35Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Reparacya probostwa18721872poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 36Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta zwiazane z wystawianiem metryk z ksiąg parafialnych]18741896poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 37Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Protokóły z posiedzeń Dozoru ościelnego]18781896księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 38Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kassowa książka kościelna Wielkiej Dąbrówki roku Pańskiego 187918791922księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 39Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Cmentarz grzebalny18801896poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 40Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Recess betreffend die Abloesung ... Dem Rittergute Grossdammer...18821883poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 41Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Recess betreffend die Abloesung der auf den bauereichen...18821883poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 42Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta dotyczace remontu plebanii]18871895poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 43Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dyspensy małżeńskie18871898poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 44Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Spis przystępujących do Wielkanocnej Komunii św.18881888poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 45Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta dotyczace spraw kasy parafialnej]18901893poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 46Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Tyczy się wystawienia domu komorniczego18901894poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 47Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege ueber die Einahme und Ausgabeder kath.Kirchenkasse18891892teczkapol, niem6 rocznych poszytówAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 48Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Nowy wchód do kościoła (kruchta). Sprawa budowy18911891poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 49Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dobrowolne składki. Składki nakazane18901899poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 50Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Organy18911927poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 51Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Odnowienia kościoła w Dąbrówce18921893poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 52Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Repartycya parafialna 1892 i rachunki budowlane Dąbrówka18921894poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 53Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki (etat) od r. 1891 Dąbrówka18911897poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 54Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Legaty mszalne18921921poszytpol, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 55Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Nachweisung ueber Pfarrstelleneinkommen18921944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 56Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Reparacya. Grzyb na probostwie18931900poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 57Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta sądowe. Sąd Opiekuńczy18931928poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 58Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Budynki organistowskie18941896poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 59Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Sieroty18951900poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 60Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Fundusz budowlany probostwa (składany przez Księdza). Dąbrówka18911908poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 61Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Reparacye kościelne18961908poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 62Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kirchenvorstandswahlen18961937poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 63Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki kościelne od roku 189818971929poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 64Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Granica. Wojciech Budych18971897poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 65Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Zgody na pochówki]18971897poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 66Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja w sprawach metrykalnych]18981915poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 67Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Zapowiedzi i ogłoszenia18931900księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 68Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kościoła parafialnego w Dąbrówce dek. Zbąsz. Dotyczące dyspens małżeńskich i ślubów18981912poszytpol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 69Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Organista/Nauczyciel18971922poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 70Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Communikantenliste18981898poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 71Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Visitations=u.Traditions-Akten18981950poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 72Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kościoła parafialnego w Dąbrówce dek. Zbąsz. Dotyczące nowego cmentarza r.1898 18981912poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 73Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kwity za sprawione przybory kościlene i inne wydatki ze składek dobrowolnych od r.189918991922poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 74Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Szkoła II18521869poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 75Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Szkoła III18531891poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 76Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Szkoła IV18521910poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 77Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Korespondencye i raporta. Brulion koresp.18531854poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 78Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Recess in der Holz und Streu-Abloesungs-Sache der katholischen Pfarre und Organistei18561929poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 79Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Stodoła18581863poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 80Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Okólniki.Listy pasterskie III18521873poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 81Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Acta tyczące się zaleceń rządowych17941892poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 82Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Acta konsensów sądowych co do ślubów18301874poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 83Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Acta tyczące się dozoru i reparacyi budynków kościoła i plebanii w Dąbrówce18281882poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 84Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta sporne]18341857poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 85Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Bractwa kościelne w Dąbrówce.Książka założona r.P.190018911951księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 86Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Szkoła18961907poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 87Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Sprawy sądowe]19001901poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 88Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wielkanocna Komunia św.19001921poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 89Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się rozmaitości19051927poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 90Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się reparacyi19051908poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 91Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Sprawy podatkowe, pożyczkowe, kasowe]19061930poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 92Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Obrona prawna parafian19061915poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 93Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja z patronem kościoła von Britzke]19061910poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 94Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta kościoła parafialnego w Dąbrówce dotyczące rzekomego onus fabricae proboszcza19071911poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 95Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Proces o organistówkę (v.Britzke)19081911poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 96Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Sprawy patronatu 191119091916poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 97Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Feuerversicherung18791942poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 98Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Etat kościelny. Dąbrówka19071920poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 99Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wyl:listy zast:19091920poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 100Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Britzke [Bernard] c/a Gr.Dammer.B.1/10. Organistówka19101910poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 101Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się bractw kościelnych w Dąbrówce19111912poszytpol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 102Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Sprawy i dyspensy małżeńskie od października 1912. Ehedispensen19121943poszytpol, łac, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 103Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Misya 4-10 VII 1912, 1.12.192719121928poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 104Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Melioracya łąk plebańskich w Dąbrówce19131921poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 105Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Spis ludności parafii Dąbrówki w roku 191319131913poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 106Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Spółki zawodowe: ogrodowa i rolnicza. Kasa chorych19131921poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 107Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Patronat kościoła w Kosieczynie od r.P.191219141915poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 108Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Sprawy wojenne i wojskowe19141918poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 109Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się kurendy i ogłoszenia. Dozór i Reprezentacja19141922poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 110Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege zur Kirchenrechnung fuer das Jahr 191419141915poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 111Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege der Jahresrechnung der Kirchen-Kasse in Gross Dammer fuer das Jahr 191519151916poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 112Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege der Jahresrechnung der Kirchen-Kasse in Gross Dammer fuer das Jahr 191619161917poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 113Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege zur Kirchenrechnung fuer das Jahr 191719171918poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 114Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Korespondencye różne z Konsystorzem , Patronatem i Rejencyą19001918poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 115Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Bauten u. Reparaturen v. Jahre 1923-193019151939poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 116Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Budowanie i reparacye w r.1918tym19181919poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 117Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege zur Kirchenrechnung fuer das Jahr 191819181920poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 118Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege zur Kirchenrechnung fuer das Jahr 192019201922poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 119Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Strafsachen19001946akta luźnepol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 120Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Sprawy Caritas]19181937akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 121Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta tyczące się etatów18941931akta luźnepol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 122Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Belaege der Jahresrechnung der Kirchen-Kasse in Gross Dammer fuer das Jahr 192119211927teczkapol, niem5 rocznych poszytów; brak 1925AP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 123Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja z władzą duchowną]19211933akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 124Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kollekten u.andere Gelder19211944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 125Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Dodatki19201921poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 126Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kirchenkassen-Buch. Książka do rachunków kasy kościelnej od roku 192319231938księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 127Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Jugendpflege19241936akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 128Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Urkunde ueber die Umpfarrung der Katholiken von Vorwerk Schrompe, Schloss Neudorf und Vorwerk Dombrowo19221922poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 129Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kirchten-Akten19231936poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 130Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Spis ludności parafii Dąbrówki w roku 1926,192719261927akta luźnepolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 131Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Jahresrechnungen und Etats19251938akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 132Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja z Urzędem Finansowym w Międzyrzeczu]19251939akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 133Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wielkanocna Komunia św.19261933akta luźnepolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 134Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Umlagerechnung vom Jahre 192719271929poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 135Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kongregacje Marjańskie19281936akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 136Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kapitalien-Vrzeichnisse. Die Jahresrechnungen enthalten alle ein Kapitalien-Verzeichnis.Depot-Auszuege von der Kreissparkasse Meseritz19281938akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 137Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Umlagerechnung vom Jahre 192919291938teczkaniem5 rocznych poszytów; brak 1933-35AP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 138Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Seelenliste19291931teczkaniem2 roczne poszyty; brak 1930AP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 139Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Genehmigte Umlagebeschluesse19291944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 140Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Amtliche Korrespondenz19291944akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 141Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Beschluss der Regierung u.Prozess-Akten19291936poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 142Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta dotyczące Caritas]19251936akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 143Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Instansetzungen der Organistei19291937akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 144Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta kasowe]19301940akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 145Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Organisten-Aktken19311938poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 146Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Auflassung des Patronatsgutes... Uebertragung der Holzrente vom ganzen Patronatsgute auf den Anteil des Kreises Mes.19311938poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 147Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Prozess u. ...des Patrons zur Ofensetzung i. Organistenhause19321933poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 148Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja z władzą duchowną]19321935akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 149Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akten betr.Anleiheabloesungsschuld...19321937poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 150Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja z władzą duchowną]19331937akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 151Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta dotyczące Stowarzyszenia św. Franciszka Ksawerego]19331936akta luźnepol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 152Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wielkanocna Komunia św.19331938poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 153Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Umlageakten19331942akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 154Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Erweiterung der Kirche19341947akta luźnepol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 155Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Patronatsakten.Verteilung der Lasten19351937poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 156Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akten betr. Maria Kerper...19351935poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 157Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Jahresrechnungen und Belaege19351938akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 158Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Einkommensteuersoll der Pfarrgemeinde Grossdammer19261928akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 159Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kirchliche Statistik19081944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 160Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wydzierżawienie roli proboszczowskiej19121942poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 161Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Siedlung, Abloesung des Patronats19361942poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 162Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Trennung Kirchen- u.Schulamt19371944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 163Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Różna korespondencja w sprawach finansowych]19381941akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 164Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Wielkanocna Komunia św.19391946poszytpolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 165Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kataster- u.Grundbuch-Akten. II Teil19391944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 166Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Steuersachen19391944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 167Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Abrechnung der Kirchensteuer19391940akta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 168Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kirchenfinanz-Statistik19421944poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 169Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Ablieferungen der Kirche im Kriege19401943poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 170Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Polsko-Katolickie Towarzystwo Młodzieży w Wielkiej Dąbrówce19451948księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 171Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Rachunki19451947akta luźnepolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 172Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Akta dotyczące Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej19481948akta luźnepolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 173Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Książka kasowa na cele kultu religijnego19491952księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 174Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Diarium Missarium19451946księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 175Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Ogłoszenia parafialne I19421948księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 176Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Ogłoszenia parafialne II19491952księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 177Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Misae defunctorum19631963drukłacOdręczna dedykacja Ks.Konrada Herrmanna dla ks. Prob. Bernarda WituckiegoAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 178Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Księga ogłoszeń parafialnych19301939księgapol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 179Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Spis członków "straży św. Józefa" w parafii w Dąbrówce19311939księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 180Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Księga protokółów Dozoru Kościelnego]19321937księganiemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 181Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Książka kasowa kościelna19391952księgapolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 182Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Akta luźne o różnej treści]akta luźnepol, niem, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 183Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Die Pfarrchronik, Bedeutung und Wichtigkeit ihrer Anlegung und Fuehrungakta luźneniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 184Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Protest szkólny19101929poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 185Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja dotycząca "Straży św. Józefa"]19051921akta luźnepolAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 186Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Acta dyspensów do zawarcia związków małżeńskich18221872poszytpol, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 187Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Korespondencja18751900poszytpol, niemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 188Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Kataster- u.Grundbuch-Akten. I Teil18991938poszytniemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 189Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber baptizatorum17611882księgapol, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 190Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber baptizatorum (1883-1952) et mortuorum (1883-1941)18831952księgapol, niem, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 191Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber copulatorum 1795-1820; 1828-188617951886księgałacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 192Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber copulatorum et baptisatorum18211827księgałacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 193Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber copulatorum18871942księgapol, niem, łacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 194Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber copulatorum19431952księganiemAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 195Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber mortuorum17951882księgałacAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 196Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Liber mortuorum19421953księganiem, polAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 197Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) [Korespondencja w sprawach metrykalnych]akta luźneniem, polAP Dąbrówka Wlkp.
PDW-kat 198Parafia rzymskokatolicka Dąbrówka Wlkp. (Gross Dammer) Damerowisches Kirchen Register16861743akta luźnełac. niemCYMELIAAZGWSD