Akta Kancelarii Dyrektora Archiwum Diecezjalnego (od 2003), zespół 26, sygnatura ADA

SygnZespół 26TytułRok_antRok_pRok_kRok_posOpis_fizycznyilość kartwymiarjęzykSygnatury kancelaryjneUwagi
ADA 1Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKorespondencja w sprawach metrykalnych znaleziona w biurze ks. kanclerza Mieczysława Marszalika 19982003akta w teczce59A4pol
ADA 2Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKsiążka korespondencyjna20032004księga18A4pol
ADA 3Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumAkta wytworzone od lipca 2003 do grudnia 200320032003poszyt156A4pol
ADA 4Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWykaz akt Kancelarii Dyrektora Archiwum20042007poszyt2A4pol
ADA 5Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Akty normatywne (statut, regulamin)20032003poszyt13A4polo1
ADA 6Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Druki i odciski pieczęci20032008poszyt24A4polo2
ADA 7Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Sprawozdania20032007poszyt15A4polo3
ADA 8Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Współpraca z instytucjami krajowymi20042007poszyt39A4polo71
ADA 9Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Współpraca z instytucjami zagranicznymi20042007poszyt21A4polo72
ADA 10Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Współpraca z instytucjami kościelnymi20042007poszyt85A4polo73
ADA 11Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Współpraca z osobami prywatnymi20042007poszyt40A4polo74
ADA 12Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumZarządzanie. Komunikaty Archiwum Diecezjalnego20042005poszyt9A4polo8
ADA 13Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumNarastający zasób archiwalny. Nadzór nad kościelnymi archiwaliami terytorialnymi20042004poszyt5A4pol10
ADA 14Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumNarastający zasób archiwalny. Zasób akt obcych20042004poszyt3A4pol13
ADA 15Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumNarastający zasób archiwalny. Archiwalia rodzime w innych archiwach20042005poszyt13A4pol15
ADA 16Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Rewindykacja archiwaliów po 1945 roku20062006poszyt2A4pol20
ADA 17Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Przyjmowanie archiwaliów z parafii20042007poszyt17A4pol214
ADA 18Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Przyjmowanie archiwaliów (inne)20042005poszyt17A4pol215
ADA 19Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Nabytki20062007poszyt5A4pol22
ADA 20Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Ekstradycja archiwaliów20072007poszyt3A4pol25
ADA 21Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumGromadzenie zasobu. Księgozbiór podręczny20072007poszyt30A4pol27
ADA 22Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKsięga wypożyczeń w Pracowni Archiwum [2004-2010] i wypożyczeń na zewnątrz za zgodą Dyrektora [2007-2014]20042014księgaA4pol
ADA 23Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie zasobu i popularyzacja. Zasady udostępniania20032003poszyt2A4pol41
ADA 24Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie zasobu i popularyzacja. Udostępnianie archiwaliów w pracowni naukowej20042007poszyt206A4pol42
ADA 25Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie zasobu i popularyzacja. Kwerendy20042005poszyt229A4pol43
ADA 26Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie zasobu i popularyzacja. Kwerendy20062007poszyt237A4pol43
ADA 27Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie zasobu i popularyzacja. Wypożyczanie20042004poszyt5A4pol44
ADA 28Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDziałalność naukowo-badawcza. Publikacje naukowe20062006poszyt2A4pol50
ADA 29Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDziałalność naukowo-badawcza. Konferencje, sympozja i zebrania naukowe20042007poszyt293A4pol52
ADA 30Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDziałalność naukowo-badawcza. Współpraca z instytucjami naukowymi20052005poszyt9A4pol53
ADA 31Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDziałalność naukowo-badawcza. Wydawnictwa20042005poszyt4A4pol54
ADA 32Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDział duplikatów ksiąg metrykalnych. Przyjmowanie duplikatów20042007poszyt59A4pol61
ADA 33Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDział duplikatów ksiąg metrykalnych. Wpisy i wypisy20042005poszyt384A4pol62
ADA 34Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDział duplikatów ksiąg metrykalnych. Wpisy i wypisy20062007poszyt345A4pol62
ADA 35Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDział duplikatów ksiąg metrykalnych. Wypożyczanie20042007poszyt7A4pol63
ADA 36Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumDział duplikatów ksiąg metrykalnych. Korespondencja dotyczące duplikatów20062006poszyt2A4pol64
ADA 37Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKadry. Wolontariat20072007poszyt32A4pol73
ADA 38Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumBudżet i finanse. Korespondencja dotycząca budżetu i finansów20072007poszyt2A4pol83
ADA 39Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumŚrodki rzeczowe. Inwestycje i remonty20052007poszyt6A4pol91
ADA 40Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20042007poszytA4niem, polDE
ADA 41Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie w pracowni naukowej. Podania o dopuszczenie do korzystania z archiwaliów20082010poszyt172A4pol820
ADA 42Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji krajowych20082010poszyt154A4pol840
ADA 43Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20082009poszyt233A4pol841
ADA 44Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji zagranicznych20082010poszyt189A4niem, pol842
ADA 45Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych z zagranicy20082010poszyt237A4niem, pol843
ADA 46Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKonferencje naukowe. Udział w zewnętrznych konferencjach i sympozjach20082010poszyt169A4pol911
ADA 47Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy kościelne20082010poszyt108A4pol950
ADA 48Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20082009poszyt319A4niem, polDE
ADA 49Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20102010poszyt211A4niem, polDE
ADA 50Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20112011poszyt236A4niem, polDE
ADA 51Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy pozakościelne20082011poszyt141A4pol951
ADA 52Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20102011poszyt323A4pol841
ADA 53Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy. Wpisy i wypisy20082009poszyt258A4pol, niem8452
ADA 54Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKsięga inwentarzowa założona dnia 1 stycznia 2008 r.20082008księga3A5pol212
ADA 55Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20122012poszyt168A4pol, niemDE
ADA 56Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20122012poszyt150A4pol841
ADA 57Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji zagranicznych20112012poszyt162A4pol, niem842
ADA 58Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych z zagranicy20112012poszyt241A4pol, niem843
ADA 59Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie w pracowni naukowej. Podania o dopuszczenie do korzystania z archiwaliów20112012poszyt166A4pol, niem820
ADA 60Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKonferencje naukowe. Udział w zewnętrznych konferencjach i sympozjach20112012poszyt163A4pol911
ADA 61Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWydawnictwa. Współpraca z innymi wydawnictwami20112012poszyt160A4pol941
ADA 62Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji krajowych20112012poszyt351A4pol840
ADA 63Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKronika-Album Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze tom 120032013księga94250x345polKronika
ADA 64Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20132013poszyt188A4pol841
ADA 65Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20132013poszyt169A4pol, niemDE
ADA 66Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji zagranicznych20132013poszyt191A4pol, niem842
ADA 67Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKronika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze tom 120032014księga112A4polKronika
ADA 68Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy. Wpisy i wypisy20102011poszytA4pol, niem8452
ADA 69Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych z zagranicy20132014poszyt280A4pol, niem843
ADA 70Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20142014poszyt227A4pol841
ADA 71Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy kościelne20112013poszyt187A4pol950
ADA 72Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy pozakościelne20122013poszyt142A4pol951
ADA 73Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumUdostępnianie w pracowni naukowej. Podania o dopuszczenie do korzystania z archiwaliów20132015poszyt239A4pol, niem820
ADA 74Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji krajowych20132015poszyt208A4pol840
ADA 75Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumObsługa wtóropisów ksiąg metrycznych. Przyjmowanie wtóropisów20082015poszyt252A4pol8451
ADA 76Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji zagranicznych20142015poszyt250A4pol, niem842
ADA 77Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20142015poszyt316A4pol, niemDE
ADA 78Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20152016poszyt342A4pol841
ADA 79Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy. Wpisy i wypisy20142015poszyt339A4pol, niem8452
ADA 80Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy kościelne20142015poszyt194A4pol950
ADA 81Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy pozakościelne20142015poszyt172A4pol951
ADA 82Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy pozakościelne20162017poszyt130A4pol951
ADA 83Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy. Wpisy i wypisy20142014poszyt173A4pol, niem8452
ADA 84Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych z zagranicy20152017poszyt306A4pol, niem843
ADA 85Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWspółpraca z innymi instytucjami20082017poszyt227A4polO6
ADA 86Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKonferencje i sympozja naukowe organizowane przez archiwa kościelne20132017poszyt270A4pol910
ADA 87Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKonferencje naukowe. Udział w zewnętrznych konferencjach i sympozjach20132017poszyt205A4pol911
ADA 88Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumPrzygotowanie wydawnictw własnych20082017poszyt291A4pol940
ADA 89Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy kościelne20162017poszyt208A4pol950
ADA 90Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20172018poszyt356A4pol841
ADA 91Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji zagranicznych20162018poszyt199A4pol, niem842
ADA 92Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumWystąpienie z Kościoła20162018poszyt263A4pol, niemDE
ADA 93Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKsięga wypozyczeń w pracowni naukowej Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze20112019księga96A4pol, niem
ADA 94Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla instytucji krajowych20162019poszyt316A4pol840
ADA 95Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych w kraju20192019poszyt173A4pol841
ADA 96Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumKwerendy dla osób prywatnych z zagranicy20182019poszyt200A4pol, niem843
ADA 97Akta Kancelarii Dyrektora ArchiwumReprezentacja Archiwum na zewnątrz. Imprezy kościelne20182019poszyt219A4pol950