The scientific Council

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

The Annual Journal of the Diocesan Archive in Zielona Góra

 

Current issue

Archives

Editors

How to publish

Contact

THE SCIENTIFIC COUNCIL

dr hab. Maria Dębowska (ABMK Lublin)

dr Tadeusz Dzwonkowski (AP Zielona Góra)

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk (WTUAM Poznań)

dr hab. Joanna Karczewska (UZ Zielona Góra)

bp dr hab. Jan Kopiec (Gliwice)

bp dr hab. Mariusz Leszczyński (Zamość)

o. prof. dr hab. Piotr Neumann OCD (WTUAM)

dr hab. Jerzy Pietrzak prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL Lublin)

dr hab. Dariusz A. Rymar (AP Gorzów Wlkp.)

ks. dr hab. Grzegorz Wejman (WTU Szczecin)