Redakcja

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

ks. dr hab. Robert R. Kufel (ADZG) – redaktor naczelny

Beata Mykietów (ADZG) – zastępca redaktora naczelnego

prof. UZ dr hab. Leszek Jazownik (UZ)

ks. prof. US dr hab. Jan Radkiewicz (US)

dr Krzysztof Garbacz (NID)

dr Juliusz Sikorski (AJP)

ks. dr Adrian Put

ks. dr Tomasz Trębacz

dr inż. Marek Wróblewski (UZ)