Rada naukowa

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

RADA NAUKOWA

dr hab. Maria Dębowska (ABMK Lublin)

dr Tadeusz Dzwonkowski (AP Zielona Góra)

ks. dr hab. Adam Kalbarczyk (WTUAM Poznań)

dr hab. Joanna Karczewska (UZ Zielona Góra)

bp dr hab. Jan Kopiec (Gliwice)

bp dr hab. Mariusz Leszczyński (Zamość)

o. prof. dr hab. Piotr Neumann OCD (WTUAM)

dr hab. Jerzy Pietrzak prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL Lublin)

dr hab. Dariusz A. Rymar (AP Gorzów Wlkp.)

ks. dr hab. Grzegorz Wejman (WTU Szczecin)