Rocznik ADHIBENDA

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

ADHIBENDA jest rocznikiem publikowanym od 2014 roku przez Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności z zakresu historii Kościoła, nauk pomocniczych historii oraz historii regionu. Na łamach „Adhibendy” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Publikacje ukazują się zarówno formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, udostępnionej otwarcie za pośrednictwem platformy. Działalność redakcyjna czasopisma bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). Czasopismo jest indeksowane w BazHum, a wydawane przez Agencję Wydawniczą PDN w Zielonej Górze.

Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze ADHIBENDA indeksowany jest na liście czasopism humanistycznych