Indeks mikrofilmów

Lp.Nazwa miejscowościTytuł parafiiTytuł księgiSygnatura Rok pocz.Rok kon.Opis fizycznyJęzykUwagi
1Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Metricis Baptisatorum ab Anno 1682 usque ad a. 1795. Copulatorum et Mortuorum 1682-17959-1 - 9-4 16821795mikrofilmłacinaPodmokle majus, Podmokle minus, Groyce majus, Groyce minus, Nowa Wieś, Kuligowo, Babimost
2Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Baptisatorum pro civitate 1794-1823 et villis 1794-18269-1 - 9-4 17941826mikrofilmłacinaPodmokle duże, Podmokle małe, Grojce wielkie, Grojce małe, Folwark Grojce, Folwark górny, Nowa Wieś, Kuligowo, Babimost
3Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Mortuorum Ecclesiae Parochial. Babimostensisab Anno 1795-18269-1 - 9-4 17951826mikrofilmłacinaPodmokle wielkie, Podmokle małe, Groyce małe, Groyce wielkie, Groyce folwark, Górny folwark, Nowawieś, Babimost
4Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Copulatorum Ecclesiae Parochial. Babimostensis ab Anno 1808-18519-1 - 9-4 18081851mikrofilmłacinaPodmokle majus, Podmokle minus, Groyce majus, Groyce minus, Nowa Wieś, Kuligowo, Babimost
5Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Mortuorum Ecclesiae Parochial. Babimostensis1843-1870 (ab anno 1864)9-9 - 9-1518431870mikrofilmłacinaPodmokle wielkie, Podmokle małe, Grojce wielkie, Grojce małe, Folwark Grojce, Folwark Górny, Nowa Wieś, Kuligowo, Babimost
6Babimost (Bomst - Kreis Bomst)Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca Liber Copulatorum Ecclesiae Parochial. Babimostensis 1852-18709-9 - 9-1518521870mikrofilmłacinazapis kronikarski od s. 152 do s. 209 (1860-1870)
7Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1767-18189-9 - 9-1517671818mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
8Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1782-18189-9 - 9-1517821818mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
9Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1812-18369-9 - 9-1518121836mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
10Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Copulatorum 1819-18709-9 - 9-1518191870mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
11Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1837-1864 (ad anno 1848)9-9 - 9-1518371864mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
12Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1837-1864 (ab anno 1849)9-16 - 9-2418371864mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
13Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 185-18689-16 - 9-2418521864mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
14Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum 1864-18689-16 - 9-2418641865mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
15Broniszów (Brunzelwaldau - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. AnnyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1869-18709-16 - 9-2418691870mikrofilmniemieckiBroniszów, Brzeźnica, Ciepielów, Drągownica, Jargoniewice, Kamionka, Radwanów, Studzieniec, Urzyty
16Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1714-1784 (ad anno 1745)9-16 - 9-2417141770mikrofilmłacinaCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
17Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1714-1784 (continuatio ab anno 1745)9-24 - 9-2917141770mikrofilmłacinaCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
18Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum et Mortuorum 1771-1808 9-24 - 9-2917711808mikrofilmłacina, niemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
19Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1794-18169-24 - 9-2917941816mikrofilmniemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
20Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaKsięga urodzen, zejść i zapowiedzi 18129-24 - 9-2918121812mikrofilmpolskiCiosaniec, Droniki, Bagno
21Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1817-18389-24 - 9-2918171838mikrofilmniemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
22Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1839-1867 (ad anno 1849)9-24 - 9-2918391867mikrofilmniemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
23Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1839-1867 (continuatio ab anno 1850)9-29 - 9-3818391867mikrofilmniemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
24Ciosaniec (Schussenze- Kreis Grünberg)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1868-18709-29 - 9-3818681870mikrofilmniemieckiCiosaniec (Schussenze), Droniki (Dronik), Bagno (Bruchdorf)
25Chociszewo (Choczeschowo, Kutschkau - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1700-17849-16 - 9-2417001784mikrofilmłacina
26Chociszewo (Choczeschowo, Kutschkau - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1785-18369-16 - 9-2417851836mikrofilmłacina
27Chociszewo (Choczeschowo, Kutschkau - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1837-18709-16 - 9-2418371870mikrofilmniemiecki
28Gorzów Wlkp. (Landsberg - Kreis Landsberg a/Warthe)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1856 - 18709-29 - 9-3818561870mikrofilmniemiecki
29Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber metricis Mortuorum Ecclesiae Sancti Laurenti ex villa Brostau 1824-18709-29 - 9-3818241870mikrofilmniemieckiBrzostów (Brostau)
30Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber metricis Copulatorum Ecclesiae Sancti Laurenti ex villa Brostau 1824-18709-29 - 9-3818241870mikrofilmniemieckiBrzostów (Brostau)
31Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber Metricis Baptisatorum Ecclesiae Sancti Laurenti ex villa Brostau 1865-18709-29 - 9-3818651870mikrofilmniemieckiBrzostów (Brostau)
32Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber Metricis Copulatorum 1825-18539-29 - 9-3818251853mikrofilmniemieckiJaczów
33Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber Metricis Mortuorum 1857-18709-29 - 9-3818571870mikrofilmniemieckiJaczów
34Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Szymona i Judy TadeuszaLiber Metricis Baptisatorum 1865-18709-29 - 9-3818651870mikrofilmniemieckiJaczów
35Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Parafia EwangelickaLiber Copulatorum et Mortuorum 1714-1815 (ad anno 1763)9-29 - 9-3817141815mikrofilmniemiecki
36Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Parafia EwangelickaLiber Copulatorum et Mortuorum 1714-1815 (continuatio ab anno 1764)9-38 - 9-4017141815mikrofilmniemiecki
37Jaczów (Jätschau, Friedenshagen Kreis Glogau)Parafia EwangelickaLiber Metricis Baptisatorum 1777-18119-38 - 9-4017771811mikrofilmniemiecki
38Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Baptisatorum 1735-1802 (ab anno 1768) 9-40 - 9-4717351802mikrofilmniemieckiBorów, Dankowice, Drożów, Jakubów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Przesieczna, Wierzchowice, Zabłocie
39Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Copulatorum 1735-18029-40 - 9-4717351802mikrofilmniemieckiBorów, Dankowice, Drożów, Jakubów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Przesieczna, Wierzchowice, Zabłocie
40Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Baptisatorum 1803-18359-40 - 9-4718031835mikrofilmniemieckiBorów, Dankowice, Drożów, Jakubów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Przesieczna, Wierzchowice, Zabłocie
41Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Mortuorum 1868-18709-40 - 9-4718681870mikrofilmniemieckiBorów, Dankowice, Drożów, Jakubów, Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Przesieczna, Wierzchowice, Zabłocie
42Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Mortuorum 1788-18709-40 - 9-4717881870mikrofilmniemieckiLiber baptisatorum Ecclesiae Affiliatarum ex Nielubi
43Jakubów (Jakobskirch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Copulatorum 1789-18709-40 - 9-4717891870mikrofilmniemieckiLiber baptisatorum Ecclesiae Affiliatarum ex Nielubi
44Kaława (Kalau - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja BiskupaLiber Metricis Copulatorum 1689-17599-40 - 9-4716891759mikrofilmłacinamały fragment
45Kęszyca (Kainscht - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. MikołajaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1749-17959-40 - 9-4717491795mikrofilmłacinaKęszyca i filia w Nietoperku
46Konradowo (Kursdorf - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Mortuorum pro Parochia Kursdorf 1838-18649-40 - 9-4718381864mikrofilmniemiecki
47Konradowo (Kursdorf - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Copulatorum pro Parochia Kursdorf 1839-18769-40 - 9-4718391876mikrofilmniemiecki
48Konradowo (Kursdorf - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Jakuba ApostołaLiber Metricis Copulatorum pro Parochia Kursdorf 1839-18769-48 - 9-5218391876mikrofilmniemiecki
49Lgiń (Ilgen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła Liber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1720-17959-48 - 9-5217201795mikrofilmłacina, niemieckiHetmanowice, Lgiń, Nowa Wieś, Zaborowo
50Lgiń (Ilgen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła Liber Metricis Baptisatorum 1795-18269-48 - 9-5217951826mikrofilmniemieckiHetmanowice, Lgiń, Nowa Wieś, Zaborowo
51Lgiń (Ilgen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła Liber Metricis Mortuorum 1795-18319-48 - 9-5217951831mikrofilmniemieckiHetmanowice, Lgiń, Nowa Wieś, Zaborowo
52Lgiń (Ilgen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła Liber Metricis Copulatorum 1795-18519-48 - 9-5217951851mikrofilmniemieckiHetmanowice, Lgiń, Nowa Wieś, Zaborowo
53Lgiń (Ilgen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Apostoła Liber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1860-1870 9-55 - 9-5918601870mikrofilmniemieckiHetmanowice, Lgiń, Nowa Wieś, Zaborowo
54Łagoszów Wielki (Großlogisch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1793-18299-55 - 9-5917931829mikrofilmniemieckiŁagoszów Wielki, Buczyna, Dobromil, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnica, Radwanice, Sieroszowice
55Łagoszów Wielki (Großlogisch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Mortuorum 1796-18709-55 - 9-5917961870mikrofilmniemieckiŁagoszów Wielki, Buczyna, Dobromil, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnica, Radwanice, Sieroszowice
56Łagoszów Wielki (Großlogisch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1830-18489-55 - 9-5918301848mikrofilmniemieckiŁagoszów Wielki, Buczyna, Dobromil, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnica, Radwanice, Sieroszowice
57Łagoszów Wielki (Großlogisch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1848-1870 (ad anno 1862)9-55 - 9-5918481870mikrofilmniemieckiŁagoszów Wielki, Buczyna, Dobromil, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnica, Radwanice, Sieroszowice
58Łagoszów Wielki (Großlogisch - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1848-1870 (continuatio ab anno 1863-1870)9-59 - 9-6418481870mikrofilmniemieckiŁagoszów Wielki, Buczyna, Dobromil, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa Kuźnica, Radwanice, Sieroszowice
59Ługi (Fiedersdorf - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca Liber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1800 - 18709-59 - 9-6418001870mikrofilmniemiecki
60Łysiny ( Lissen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej BolesnejLiber Metricis Baptisatorum pro ecclesia Lissinensi i et filia Tillevitcensi 1683-18109-59 - 9-6416831810mikrofilmłacina, niemieckiŁysiny Małe, Łysiny Duże i Duże Tylowice, Małe Tylowice, Wygnańcze
61Łysiny ( Lissen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej BolesnejLiber Metricis Mortuorum pro ecclesia Lissinensi i et filia Tillevitcensi 1853-18709-59 - 9-6418531870mikrofilmniemieckiŁysiny Małe, Łysiny Duże i Duże Tylowice, Małe Tylowice, Wygnańcze
62Łysiny ( Lissen - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej BolesnejLiber Metricis Baptisatorum pro ecclesia Lissinensi i et filia Tillevitcensi 1862-18709-59 - 9-6418621870mikrofilmniemieckiŁysiny Małe, Łysiny Duże i Duże Tylowice, Małe Tylowice, Wygnańcze
63Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1645-17499-59 - 9-6416451749mikrofilmłacinaMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
64Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1749-17959-65 - 9-6817491795mikrofilmłacinaMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
65Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum et Copulatorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1787-18629-65 - 9-6817871862mikrofilmłacina, niemieckiMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
66Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Mortuorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1794-18629-65 - 9-6817941862mikrofilmłacina, niemieckiMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
67Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1817-18759-65 - 9-6818171875mikrofilmniemieckiMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
68Międzyrzecz (Meseritz - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Jana ChrzcicielaLiber Metricis Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Mederecensis 1817-1870 (continuatio ab anno 1853)9-68 - 9-7418171870mikrofilmniemieckiMiędzyrzecz, Bobowicko, Żółwin, Święty Wojciech, Winnica, Nietoperek, Kęszyca
69Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1764-18059-74 - 9-7818641805mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
70Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1805-1847 (ad anno 1835)9-74 - 9-7818051847mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
71Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1805-18479-78 - 9-8118051847mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
72Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1848-18709-78 - 9-8118481870mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
73Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1767-18199-78 - 9-8117671819mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
74Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1819-18479-78 - 9-8118191847mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
75Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1819-1847 (ab anno 1835)9-81 - 9-8518191847mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
76Nowe Miasteczko (Neustaedtel - Kreis Freystadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1848-18709-81 - 9-8518481870mikrofilmniemieckiNowe Miasteczko, Linda, Borów Polski, Rejów, Konin Żagański.
77Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Mortuorum Parochiae Neosaliensis 1796-18709-68 - 9-7417961870mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
78Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Copulatorum Parochiae Neosaliensis 1835-18709-68 - 9-7418351870mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
79Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum Parochiae Neosaliensis 1850-18699-68 - 9-7418501869mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
80Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Copulatorum Parochiae Neosaliensis 1769-1805 (modo annus 1769)9-68 - 9-7417691805mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
81Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Copulatorum Parochiae Neosaliensis 1806-18709-68 - 9-7418061870mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
82Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum 1829-1862 Parochiae Neosaliensis (ad anno 1831)9-68 - 9-7418291862mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
83Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum Parochiae Neosaliensis 182 -1862 (continuatio ab anno 1831)9-78 - 9-8118291862mikrofilmniemieckiNowa Sól, Koserz, Modrzyca, Przyborów, Rudno
84Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Mortuorum Parochiae Neusaliensis 1857-18709-74 - 9-7818571870mikrofilmniemieckipro villis Rudno, FÜR DEN LÄNDLICHEN RUDNO
85Nowa Sól (Neusalz - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metricis Baptisatorum Parochiae Neosaliensis 1862-18709-74 - 9-7818621870mikrofilmniemieckipro villis Rudno, FÜR DEN LÄNDLICHEN RUDNO
86 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber metricis Copulatorum ex Parochia Muehlbock 1728-18459-83 - 9-8517281845mikrofilmniemiecki
87 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber metricis Copulatorum ex Parochia Muehlbock 1747-1844 9-83 - 9-8517471844mikrofilmniemiecki
88 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Mortuorum ex Parochia Muehlbock 1728-1845 (ad anno 1755)9-83 - 9-8517281845mikrofilmniemiecki
89 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Baptisatorum ex Parochia Muehlbock 1747-1844 (ad anno 1755) 9-83 - 9-8517281845mikrofilmniemiecki
90 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Baptisatorum ex Parochia Muehlbock 1747-1844 (continuatio ab anno 1756) 9-85 - 9-8917471844mikrofilmniemiecki
91 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Baptisatorum ex Parochia Muehlbock 1845-18709-85 - 9-8918451870mikrofilmniemiecki
92 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Mortuorum ex Parochia Muehlbock 1846-18709-85 - 9-8918461870mikrofilmniemiecki
93 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum ex Parochia Muehlbock 1746-1775 9-85 - 9-8917461775mikrofilmniemieckidla kościoła filialnego w Niedoradzu
94 Ołobok (Mühlbock - Kreis Züllichau-Schweibus)Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja ApostołaLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum ex Parochia Muehlbock 1775-18119-85 - 9-8917751811mikrofilmniemieckidla kościoła filialnego w Niedoradzu
95Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1775-18119-89 - 9-9217751811mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
96Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1811-18439-89 - 9-9218111843mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
97Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber metricis Copulatorum 1655-17329-89 - 9-9216551732mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
98Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber metricis Baptisatorum 1670-17329-89 - 9-9216701732mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
99Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Mortuorum 1693-17679-93 - 9-9716931767mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
100Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum et Copulatorum 1733-17669-93 - 9-9717331766mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
101Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1766-17929-93 - 9-9717661792mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
102Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1792-17979-93 - 9-9717921797mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
103Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Copulatorum et Mortuorum 1844-18709-93 - 9-9718441870mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
104Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Copulatorum 1655-17299-98 - 9-10216551729mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
105Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum 1662-17309-98 - 9-10216621730mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
106Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Mortuorum 1679-1767 9-98 - 9-10216791767mikrofilmłacina, niemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie
107Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum 1797-18159-98 - 9-10217971815mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
108Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Copulatorum 1797-18509-98 - 9-10217971850mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
109Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1792-18509-103 - 9-10517921850mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
110Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metrices Mortuorum 1797-18399-103 - 9-10517971839mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
111Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum 1816-18439-103 - 9-10518161843mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
112Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum 1835-18709-103 - 9-10518351870mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
113Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Mortuorum 1840-18709-106 - 9-11018401870mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
114Otyń (Deutsch Wartenberg - Kreis Neusalz)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Metricis Baptisatorum 1844-18649-106 - 9-11018441870mikrofilmniemieckiOtyń, Bobrowniki, Konradowo, Zakęcie, Nieradz, Sucha
115Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1632-1694 (ad anno 1667)9-106 - 9-11016321694mikrofilmłacina Borowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
116Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1632-1694 (modo annus 1668)9-110 - 9-11516321694mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
117Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Mortuorum 1640-16949-110 - 9-11516401694mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
118Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1727-17819-110 - 9-11517271766mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
119Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Copulatorum et Mortuorum 1747-17819-110 - 9-11517471781mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
120Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1768-1792 9-110 - 9-11517681792mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
121Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Copulatorum et Mortuorum 1781-18099-110 - 9-11517811809mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
122Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1793-18169-110 - 9-11517931816mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
123Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metricis Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1793-1816 9-115 - 9-12017931816mikrofilmBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
124Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Copulatorum 1796-18049-115 - 9-12017961804mikrofilmBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
125Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Copulatorum 1805-18339-115 - 9-12018051833mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
126Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Mortuorum 1809-18109-115 - 9-12018091810mikrofilmpolskiBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
127Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Mortuorum 1810-18359-115 - 9-12018101835mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
128Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny Liber Metrices Mortuorum 1816-18309-115 - 9-12018161835mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
129Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum 1816-18309-115 - 9-12018161830mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
130Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1816-18309-120 - 9-12518161830mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
131Pszczew (Betsche - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia św. Marii MagdalenyLiber Metrices Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum 1833-18689-125 - 9-13318331868mikrofilmłacinaBorowy Młyn, Młyn Zajezierny, Nowa Silna, Kuligowo, Pąchy, Pszczew, Policko, Silna, Stoki, Świechociny, Szarcz, Stołuń, Zielomyśl.
132Przytoczna (Prittisch - Kreis Schwerin Warthe) Rzymskokatolicka ParafiaLiber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Ecclesiae Przetocznensis 1754-17959-106 - 9-11017541795mikrofilmłacina, polski
133Przytoczna (Prittisch - Kreis Schwerin Warthe) Rzymskokatolicka ParafiaLiber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Ecclesiae Przetocznensis 1839-18709-106 - 9-11018391870mikrofilmłacina, niemiecki
134Rokitno (Rokitten - Kreis Schwerin Warthe)Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej PolskiLiber Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum ex Parochia Rokitnensis1795-1811 (continuatio ab anno 1804)9-133 - 9-13717951811mikrofilmniemieckiChełmsko, Kalsko, Rokitno, Rojewo, Twierdzelewo
135Rokitno (Rokitten - Kreis Schwerin Warthe)Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej PolskiLiber Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum ex Parochia Rokitnensis 1811-18159-133 - 9-13718111815mikrofilmpolskiChełmsko, Kalsko, Rokitno, Rojewo, Twierdzelewo
136Rokitno (Rokitten - Kreis Schwerin Warthe)Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej PolskiLiber Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum ex Parochia Rokitnensis 1811-18419-133 - 9-13718111841mikrofilmłacinaChełmsko, Kalsko, Rokitno, Rojewo, Twierdzelewo
137Rokitno (Rokitten - Kreis Schwerin Warthe)Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej PolskiLiber Copulatorum ex Parochia Rokitnensis 1845-18709-133 - 9-13718451870mikrofilmłacinaChełmsko, Kalsko, Rokitno, Rojewo, Twierdzelewo
138Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Baptisatorum 1781-1838 (ad anno 1827)9-133 - 9-13717811838mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
139Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Baptisatorum 1781-1838 (continuatio ab anno 1828)9-137 - 9-14417811838mikrofilmłacinaBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
140Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Mortuorum 1816-18559-137 - 9-14418161855mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
141Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Copulatorum 1822-18669-137 - 9-14418221855mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
142Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Baptisatorum 1835-18679-137 - 9-14418351867mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
143Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Mortuorum 1856-18709-137 - 9-14418551870mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
144Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Copulatorum 1867-18709-137 - 9-14418671870mikrofilmniemieckiBiałołęka, Czernica, Droglewice, Leszkowice, Mieleszyn, Pęcław, Przybyszów, Rzeczyca, Trzęsów, Wierzchownia, Witaszyce, Żabice
145Rzeczyca (Rietschuetz - Kreis Glogau)Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Baptisatorum 1868-18709-137 - 9-14418681870mikrofilmniemieckiio
146Siedlnica (Zedlitz - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty Liber Baptisatorum Parochialis Sedlicensis 1693-1752 (ad anno 1750)9-137 - 9-14416931752mikrofilmniemieckiDryżyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Siedlnica
147Siedlnica (Zedlitz - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty Liber Baptisatorum Parochialis Sedlicensis 1693-1752 (contonuatio ab anno 1751)9-144 - 9-14816931752mikrofilmłacina, niemieckiDryżyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Siedlnica
148Siedlnica (Zedlitz - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty Liber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Parochialis Sedlicensis 1693-1752 9-144 - 9-14816931752mikrofilmłacinaDryżyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Siedlnica
149Siedlnica (Zedlitz - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP i św. Jana Ewangelisty Liber Mortuorum Parochialis Sedlicensis 1702-18059-144 - 9-14817021805mikrofilmłacina, niemieckiDryżyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Siedlnica
150Śmieszkowo (Lache)Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja ApostołaKsięga ślubów dla wsi Potrzebowo 1808-18179-144 - 9-14818081817mikrofilmpolskiPotrzebowo
151Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1716-17819-144 - 9-14817161781mikrofilmłacinaSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś, Osiecko
152Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1782-1840 (ad anno 1839)9-144 - 9-14817821840mikrofilmłacinaSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś, Osiecko
153Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum, Copulorum et Mortuorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1782-1840 (ad anno 1833)9-144 - 9-14817821840mikrofilmłacinaSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś, Osiecko
154Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum et Copulorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1782-1840 (continuatio ab anno 1833)9-148 - 9-15417821840mikrofilmłacina, niemieckiSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś, Osiecko
155Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum Ecclesiae Affiliatarum Osiecensis 1794-1870 9-148 - 9-15417941870mikrofilmniemiecki Osiecko
156Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Copulorum Ecclesiae Affiliatarum Osiecensis 1795-18709-148 - 9-15417951780mikrofilmniemieckiOsiecko
157Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1840-18709-148 - 9-15418401870mikrofilmniemieckiSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś
158Sokola Dąbrowa (Falkenwalde - Kreis Meseritz)Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMPLiber Copulorum Ecclesiae Parochialis Falkenwaldensis 1840-18709-148 - 9-15418401870mikrofilmniemieckiSokola Dąbrowa, Dębowice, Nowa Wieś
159Sulechów (Züllichau - Kreis Züllichau-Schwiebus)Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoLiber Baptisatorum 1864-18709-148 - 9-15418641870mikrofilmniemiecki
160Wschowa (Fraustadt - Kreis Fraustadt)Rzymskokatolicka Parafia św. Michała ArchaniołaLiber Metrices Baptisatorum et Mortuorum Ecclesiae Wschoviensis 1714-17709-16 - 9-2417141770mikrofilmłacina
161Zielona Góra (Grünberg - Kreis Grünberg) Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Metrices Baptisatorum 1825-1846 (ad anno 1838)9-148 - 9-15418251846mikrofilmniemiecki
162Zielona Góra (Grünberg - Kreis Grünberg) Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Metrices Baptisatorum 182 -1846 (continuatio ab anno 1839)9-154 - 9-15618251846mikrofilmniemiecki
163Zielona Góra (Grünberg - Kreis Grünberg) Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Metrices Baptisatorum 1847-18709-154 - 9-15618471870mikrofilmniemiecki
164Zielona Góra (Grünberg - Kreis Grünberg) Rzymskokatolicka Parafia św. JadwigiLiber Metrices Baptisatorum pro villis 1831-18709-154 - 9-15618311870mikrofilmniemieckiWilhelminenthal, Kuhnau, Sawadau, Drennau, Neuwalde, Krampenau, Lawalde, Schertendorf, Pommerzich, Heinrichsdorf